1. Home
  2. KONKURSY
  3. KDMA
  4. Rozstrzygnięcie IX edycji Konkursu dla Młodych Architektów 2021-2022
Rozstrzygnięcie IX edycji Konkursu dla Młodych Architektów 2021-2022
0

Rozstrzygnięcie IX edycji Konkursu dla Młodych Architektów 2021-2022

0

Prezentujemy listę Laureatów i Finalistów IX edycji Konkursu dla Młodych Architektów 2021-2022 w zadaniu architektonicznym Wyzwanie Młodego Architekta.

„Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga,
Łam, czego rozum nie złamie,
Młodości! Orla twych lotów potęga…”.

Młodzieńczy zapał i entuzjazm, ale również wiedza oraz chęć jej ciągłego zgłębiania w zdrowej i pasjonującej rywalizacji – rokrocznie ujmują nas jako organizatorów w młodych uczestnikach wydarzeń i konkursów w ramach Builder4Future.

Zbliżamy się do podsumowania programu w bieżącej edycji 2021/2022, by za chwilę z jeszcze większym entuzjazmem ogłosić start kolejnej.

Entuzjazmem, którym zarażają nas co roku młodzi architekci i inżynierowie.

Będąc wciąż pod wrażeniem całorocznej pracy, różnorodnej aktywności i budujących wystąpień tegorocznych finalistów oraz ich ambitnych projektów, dzielimy się z branżą ważnym przesłaniem – macie godnych następców!

„Młodości, a ty nad poziomy wylatuj!”.

Z przyjemnością i nieukrywaną dumą rekomendujemy branży budowlanej oraz architektonicznej młodych, zdolnych i ambitnych, pełnych pasji finalistów Builder4Future! Poznajcie ich Państwo wraz z ich dokonaniami!

Fragmenty wiersza Adama Mickiewicza „Oda do Młodości”.

Danuta Burzyńska, Redaktor Naczelna miesięcznika ”Builder”

*************************

WYZWANIE MŁODEGO ARCHITEKTA

Autorska odpowiedź młodego architekta będąca dla niego wyzwaniem projektowym we wskazanym zagadnieniu i przyjętym przez niego zakresie, zaprezentowana w formie projektu lub jego fragmentu stanowiącego to wyzwanie, w przyjętej przez autora skali.

I NAGRODA – 8.000 zł
„BIKE STOP” Centrum Ruchu Rowerowego i Nowych Idei w Parku Śląskim w Chorzowie

Michał Szymaszek
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej
Prezentowały: Karolina Stoces, Justyna Kłosek
Mentor: dr hab. inż. arch. prof. PŚ Tomasz Wagner

II NAGRODA – 5.000 zł
Architektura modernistyczna jako środowisko działań modernizacyjnych. Rewaloryzacja łaźni w Ciechocinku.

Paulina Pawlikowska
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
Mentor: prof. dr hab. inż. arch. Jan Słyk

III NAGRODA – 3.000 zł
Zaczyn – przestrzeń społeczna w roli nośnika tożsamości miejsca

Konrad Zaborski
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
Mentor: dr inż. arch. Marek Lamber

I WYRÓŻNIENIE – 1.000 zł
Tjukula Jukurrpa.  Ośrodek rehabilitacyjny dla koali australijskich na Górze Tamborine, Queensland.

Klaudia Trębska
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
Mentor: dr inż. arch. Marek Lamber

II WYRÓŻNIENIE – 1.000 zł
Mur Pamięci

Kamil Barszczewski
Wydział Architektury Politechniki Białostockiej
Mentor: prof. dr hab. inż. arch. Jerzy Uścinowicz

III WYRÓŻNIENIE – 1.000 zł
Wiara i Rozum. Kościół i szkoła jako generatory życia publicznego w krajobrazie współczesnego miasta

Marek Grąbczewski
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

FINALIŚCI

Adaptacja dawnej torpedowni w Gdyni – Babich Dołach na funkcję hotelową

Beata Murdzia  
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Mentorzy: dr inż. arch. Elżbieta Waszczyszyn, prof. PK
prof. dr hab. inż. arch. Ewa Węcławowicz-Gyurkovich

Dom dla nieuleczalnie chorych – dom Świętej Barbary

Ewa Markowska
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
Mentor: dr inż. arch. Sebastian Wróblewski

MŁYNOWA

Piotr Przekop 
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
Mentor: dr hab. inż. arch. Magdalena Staniszkis, prof. PW

Projekt architektoniczny zespołu tymczasowych schronisk dla ofiar klęsk żywiołowych i uchodźców

Federica Pugliese
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej
Mentor: dr inż. arch. Igor Labuda

Rewaloryzacja Założenia Pałacowo-Parkowego w Zawieprzycach

FIlip Sagan
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Mentorzy: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka
dr inż. arch. Dominik Przygodzki

NAGRODY DODATKOWE WSC WITOLD SZYMANIK I SK-KA
Firma WSC Witold Szymanik i S-ka, dystrybutor programu ARCHICAD w Polsce, ufundowała dodatkowe nagrody za najlepsze prace konkursowe przygotowane w programie ARCHICAD.

I NAGRODA – 3000 zł + voucher na szkolenie BIM Manager
Tjukula Jukurrpa.  Ośrodek rehabilitacyjny dla koali australijskich na Górze Tamborine, Queensland.

Klaudia Trębska
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
Mentor: dr inż. arch. Marek Lamber

II NAGRODA – 2000zł + voucher na szkolenie BIM Manager
Muzeum Lotnictwa w Łodzi 

Wiktoria Sałaj
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechniki Łódzkiej
Mentor: mgr. inż. Filip Zamiatnin

III NAGRODA – -1000 zł + voucher na szkolenie BIM Manager
AQUA_TERAPIA Projekt Parku Wodnego w Bielsku-Białej

Wojciech Remer 
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej 
Mentor: dr inż. arch. Andrzej Duda

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI OPISAMI NAGRODZONYCH PROJEKTÓW