YE RYNEK

RUSZA BUDOWA MORSKIEGO TERMINALU PRZEŁADUNKOWEGO NA MARTWEJ WIŚLE – GRUPA NDI

Paulina Krzak
Grupa ORLEN inwestuje ponad pół miliarda złotych w rafinerii w Gdańsku we wzmocnienie bezpieczeństwa i pewności dostaw produktów. Na jej nabrzeżu powstanie terminal do obsługi jednostek morskich, który już od 2025 r. umożliwi przeładunek ponad miliona ton produktów, w tym olejów bazowych, paliw żeglugowych czy biododatków do paliw. Wykonawcą inwestycji będzie konsorcjum firm na czele z sopocką grupą NDI. Równolegle w Gdańsku powstaje, związana z terminalem, nowoczesna instalacja HBO, czyli tzw. Hydrokrakingowy Blok Olejowy. Wartość tego projektu to ponad 1,4 miliarda złotych.
a717KJ5Gxg4Ah5

PRZEMYSŁAW BECIŃSKI – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2017

PODPISANO UMOWĘ NA ROZBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2055P KOWALEWKO-WARGOWO

Paulina Krzak
Długość odcinka wynosi 2574 metry a projekt dodatkowo przewiduje przebudowę i rozbudowę wlotów skrzyżowań dróg . Oprócz rozbudowy skrzyżowań inwestycja obejmie budowę nowych ścieżek rowerowych, pieszo-rowerowych czy nowych zatok autobusowych. W ramach umowy zostanie wykonana kanalizacja deszczowa, a na każdym z ciągów kanalizacyjnych zamontowane zostaną urządzenia podczyszczające wody opadowe i roztopowe. Pozostałe odcinki przebudowywanej drogi będą odwodnione poprzez projektowane rowy przydrożne. Istniejące oświetlenie drogowe zostanie rozbudowane. Zamawiającym jest Powiat Obornicki, a podpisanie umowy odbyło się dodatkowo przy udziale Wojewody Wielkopolskiego, Burmistrza Obornik oraz Radnych. Wykonaniem inwestycji zajmie się NDI Energy.
a717KJ5Gxg4Ah5

PROF. DR HAB. INŻ. KAZIMIERZ FURTAK, PROF. ZW.

Wodór jako paliwo przyszłości – czy da się nim zastąpić ropę naftową?

Paulina Krzak
Wydarzenia mijającego roku dostarczyły nowych powodów do poszukiwania alternatywy dla tradycyjnych paliw kopalnych. Wodór, jako powszechnie występujący we wszechświecie pierwiastek, przez wielu wskazywany jest jako obiecująca alternatywa. Czy rzeczywiście będzie w stanie zastąpić tradycyjne surowce w dającej się przewidzieć przyszłości, analizują eksperci Multiconsult Polska.
a717KJ5Gxg4Ah5

MUZEUM MIASTA PANZHIHUA

Raport Multiconsult Polska „Transformacja energetyczna. Szanse i wyzwania w kontekście rezygnacji z surowców rosyjskich”

Paulina Krzak
Jedna trzecia Polaków (34 proc.) ankietowanych przez pracownię PBS wskazuje, że Polska powinna wrócić do importu rosyjskich surowców z powodu zbyt wysokich cen paliw. Niemal identyczny odsetek badanych (32 proc.) za pełną niezależność od surowca ze Wschodu byłby w stanie płacić nawet 10 zł za litr paliwa. Badanie zostało przeprowadzone na potrzeby Raportu Multiconsult Polska pt. „Transformacja energetyczna – szanse i wyzwania w kontekście rezygnacji z surowców rosyjskich”.
a717KJ5Gxg4Ah5

REKORDOWE IV EUROPEJSKIE FORUM ETICS W WARSZAWIE

GRUPA NDI PRZEBUDUJE NABRZEŻE INDYJSKIE W PORCIE GDYNIA

Paulina Krzak
Już wkrótce rozpocznie się przebudowa Nabrzeża Indyjskiego w Porcie Gdynia. 21 grudnia, w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia odbyło się oficjalne podpisanie umowy na realizację tego zadania. Generalnym wykonawcą zostało konsorcjum złożone ze spółek Grupy NDI: NDI S.A. i NDI SOPOT S.A., które ma 22 miesiące na wykonanie wszystkich prac oraz uzyskanie zgody na użytkowanie.
a717KJ5Gxg4Ah5

WYRÓŻNIENIE I 3 TYS. ZŁ DLA ZESPOŁU POLITECHNIKA BYDGOSKA

open