YE RYNEK

NOWOCZESNA RETENCJA I WYKORZYSTANIE WODY DESZCZOWEJ

Paulina Krzak
Polska stoi przed poważnymi wyzwaniami w zakresie zarządzania zasobami wodnymi. Retencja na poziomie około 6,5 proc. sprawia, że znajdujemy się wśród krajów najbardziej zagrożonych niedoborami wody, podczas gdy średnia europejska retencji wynosi 15–20 proc. Wprowadzenie zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji do prognozowania ilości opadów stanowi kamień milowy w efektywnym zarządzaniu zasobami wodnymi.
a717KJ5Gxg4Ah5

Nowa linia produkcyjna stolarki drewnianej w firmie DAKO

Wielka rozbudowa Archiwum Państwowego w Katowicach!

Paulina Krzak
Grupa NDI jako generalny wykonawca, zmodernizuje Archiwum Państwowe w Katowicach. W planach jest rozbudowa już istniejących obiektów oraz budowa zupełnie nowych, które częściowo zostaną ze sobą połączone. W ramach projektu powstaną nowoczesne budynki magazynowe, ale też sale konferencyjne i warsztatowe. Archiwum zyska nowe funkcjonalności oraz oryginalny wygląd.
a717KJ5Gxg4Ah5

WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022

PROCURAL – PRZYGOTOWANI, BY POWALCZYĆ O WIĘCEJ

Paulina Krzak
Grzegorz Przepiórka: Na początku było słowo, dlatego nie mogę zacząć, tym bardziej jako pasjonat etymologii, od innego pytania. Co oznacza nowa nazwa firmy – PROCURAL – i jakie jest jej źródło? A co więcej, jaką treść kryje – co mówi nam o firmie, przede wszystkim zaś o nowym rozdziale, który właśnie zaczyna ona pisać?
a717KJ5Gxg4Ah5

PAWILON POLSKI NA 16 MIĘDZYNARODOWEJ WYSTAWIE ARCHITEKTURY – LA BIENNALE DI VENEZIA

open