YE RYNEK

ROZWIĄZANIA PERI NA S3

Paulina Krzak
Droga ekspresowa S3 w zachodniej Polsce, o łącznej długości 480,70 km, biegnie w kierunku południowym od portu w Świnoujściu do granicy między Polską a Czechami. Zespół PERI zapewnił wsparcie dla odcinka między Legnicą a Lubawką. Kluczem do sukcesu budowy trzech dwunitkowych wiaduktów okazało się kompleksowe rozwiązanie bazujące na systemie PERI VARIOKIT VIL. Wykonawca docenił przede wszystkim zmniejszenie zapotrzebowania na sprzęt i skrócenie czasu realizacji.
a717KJ5Gxg4Ah5

QUIZ 15 #EDUKACJAZBRANŻĄ

CYFRYZACJA BUDOWNICTWA INFRASTRUKTURALNEGO

Paulina Krzak
Cyfryzacja, automatyzacja czy BIM – to dla inżynierów wchodzących na rynek pracy pojęcia niebędące już wielką zagadką. Obecnie branżą najbardziej kojarzoną z cyfrowym wsparciem realizacji procesu inwestycyjnego jest budownictwo kubaturowe, rzadziej budownictwo drogowe, kolejowe czy szerzej liniowe. To ostatnie zgodnie z raportem branżowym BOŚ Bank stanowi około 25% całkowitej produkcji budowlano-montażowej. Jest to zatem bardzo istotny segment sektora budowlanego, który z punktu widzenia informatyzacji oraz automatyzacji procesów (zarówno po stronie projektowej, jak i wykonawczej) często jest pomijany, a wręcz traktowany po macoszemu.
a717KJ5Gxg4Ah5

INSPIRACJE W ARCHITEKTURZE CZ.1

NOWY PARKING DLA NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII ROŚNIE W OCZACH

Paulina Krzak
Żelbetowa konstrukcja budynku nowego, wielopoziomowego parkingu Narodowego Instytutu Onkologii jest już prawie gotowa. Do zmontowania mieliśmy 1379 prefabrykowanych elementów, z których najcięższe ważyły niemal 16 ton. Budowa idzie pełną parą, by pacjenci przyjeżdżający do gliwickiego NIO jak najszybciej mogli zapomnieć o kłopotach związanych z brakiem miejsc parkingowych.
a717KJ5Gxg4Ah5

DNA_CYWILIZACJI

WALORYZACJA UMÓW – PRAWDY I MITY

Paulina Krzak
Na hasło „zamówienia publiczne” przedsiębiorcy budowlani reagują w dwojaki sposób. Jedni (to zazwyczaj ci, którzy z sukcesami biorą udział w przetargach publicznych) chwalą je, dostrzegając jaśniejsze strony tego sektora. Drudzy (czyli najczęściej ci, którzy nigdy nie startowali albo nie mieli sukcesów w tej sferze) narzekają na nie, wskazując przy tym na wyższość kontraktów zawieranych na wolnym rynku: większa elastyczność, mniej formalizmów etc.
a717KJ5Gxg4Ah5

SZWAJCARSKI ZNAK JAKOŚĆ DLA POLSKICH ARCHITEKTÓW

BUILDER ZOOM – PROF. DR HAB. INŻ. ANDRZEJ GARBACZ, DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Paulina Krzak
XXI wiek to okres wzmożonego zainteresowania innowacjami w budownictwie. Ich wdrożenie stwarza szansę na spełnienie oczekiwań, wynikających z dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Te zmiany są zintensyfikowane globalnymi wyzwaniami związanymi z wpływem budownictwa na środowisko, gospodarką niskoemisyjną (w tym obniżanie śladu węglowego) oraz wdrażaniem gospodarki o cyklu zamkniętym.
a717KJ5Gxg4Ah5

INSPIRACJE KONKURSOWE – KING KLINKER

ZIELONE INICJATYWY WSPIERAJĄCE ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Paulina Krzak
Zielone budownictwo to zbiór inicjatyw mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu projektów (przemysłowych, infrastrukturalnych, budownictwa ogólnego itp.) na środowisko, w całym cyklu życia inwestycji. Za podstawowe założenie zrównoważonego rozwoju należy przyjąć zaspokajanie aktualnych celów inwestycyjnych w sposób umożliwiający realizację potrzeb kolejnym generacjom (ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o zasoby naturalne).
a717KJ5Gxg4Ah5

WIDZIEĆ: HERBARIUM WE WROCŁAWIU

open