Home KOŁA NAUKOWE

KOŁA NAUKOWE

SKN MODEL – POLITECHNIKA ŚLĄSKA

Paulina Krzak
Działania koła naukowego skupiają się na wzajemnej nauce praktycznego wykorzystania programów komputerowych do wykonywania analiz i symulacji pracy obiektów budowlanych oraz elementów konstrukcji. Na organizowanych przez SKN MODEL kursach, uczestnicy dzielą się wiedzą o programach takich jak Robot Structural Analysis, Axis VM, Revit, Abaqus, Dlubal Rfem i innych.
a717KJ5Gxg4Ah5

Prace kafarowe na sztucznej wyspie na finiszu

KN BIMba – budownictwo i architektura – Politechnika Poznańska

Paulina Krzak
„KN BIMba – budownictwo i architektura zajmuje się programami wspierającymi pracę twórczą/projektową architekta. Działamy w programach VectorWorks, SketchUp, ArchiCad, ArCADia, AutoCad, Twinmotion, a także w wielu innych. Organizujemy szkolenia dla studentów Wydziału Architektury, Politechniki Poznańskiej, prowadzimy badania oraz poszukujemy nowych rozwiązań dla producentów programów.” Opiekun Koła: Pan dr inż. arch. Borys Siewczyński
a717KJ5Gxg4Ah5

PIĄTY MOST PORR W NORWEGII

BIMIŚ – POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Paulina Krzak
Studenckie Koło Naukowe "BIMiś" powstało w marcu 2019 roku i stawia sobie za cel szerzenie wiedzy na temat technologii BIM. Członkowie organizują szkolenia i warsztaty dla studentów architektury i budownictwa związane z oprogramowaniem tego typu, w szczególności ARCHICADa.
a717KJ5Gxg4Ah5

PATRONAT HONOROWY

open