Home KOŁA NAUKOWE

KOŁA NAUKOWE

KOŁO NAUKOWE MOST WANTED

Paulina Krzak
Zrzeszające studentów Politechniki Gdańskiej, Koło Naukowe Młodych Mostowców MOST WANTED, zostało utworzone w listopadzie 2014 roku. Inicjatywa utworzenia Koła wynikała z chęci pogłębiania i rozwijania zainteresowań związanych z budownictwem mostowym. Naprzeciw tym oczekiwaniom wyszli pracownicy ówczesnej Katedry Transportu Szynowego i Mostów Politechniki Gdańskiej, którzy wspierając wszelkie inicjatywy studenckie, umożliwili współudział w przeprowadzanych badaniach naukowych, otwierając tym samym przed członkami Koła możliwość poznania strony praktycznej i naukowej tej dziedziny inżynierii.
a717KJ5Gxg4Ah5

DWUDZIESTKA Z SZANSĄ NA WYGRANĄ!

Koło Naukowe Budownictwa i Geomechaniki – AGH

Paulina Krzak
Głównymi obszarami działalności koła są badania w zakresie budownictwa i geotechniki, geomechaniki górniczej oraz budownictwa podziemnego. Koło organizuje wycieczki naukowe, a także sesje naukowe oraz konferencje, rozbudzając w ten sposób zainteresowania pracą naukowo – badawczą.
a717KJ5Gxg4Ah5

EKSPERCI SPB

SKN MODEL – POLITECHNIKA ŚLĄSKA

Paulina Krzak
Działania koła naukowego skupiają się na wzajemnej nauce praktycznego wykorzystania programów komputerowych do wykonywania analiz i symulacji pracy obiektów budowlanych oraz elementów konstrukcji. Na organizowanych przez SKN MODEL kursach, uczestnicy dzielą się wiedzą o programach takich jak Robot Structural Analysis, Axis VM, Revit, Abaqus, Dlubal Rfem i innych.
a717KJ5Gxg4Ah5

DROGI SAMORZĄDOWE – CZAS NA JEDNOWARSTWOWĄ REWOLUCJĘ

KN BIMba – budownictwo i architektura – Politechnika Poznańska

Paulina Krzak
„KN BIMba – budownictwo i architektura zajmuje się programami wspierającymi pracę twórczą/projektową architekta. Działamy w programach VectorWorks, SketchUp, ArchiCad, ArCADia, AutoCad, Twinmotion, a także w wielu innych. Organizujemy szkolenia dla studentów Wydziału Architektury, Politechniki Poznańskiej, prowadzimy badania oraz poszukujemy nowych rozwiązań dla producentów programów.” Opiekun Koła: Pan dr inż. arch. Borys Siewczyński
a717KJ5Gxg4Ah5

A MULTI-STOREY SYMBOL OF POZNAŃ IN BUILDER EXCLUSIVE

open