Home KOŁA NAUKOWE

KOŁA NAUKOWE

SKN MODEL – POLITECHNIKA ŚLĄSKA

Paulina Krzak
Działania koła naukowego skupiają się na wzajemnej nauce praktycznego wykorzystania programów komputerowych do wykonywania analiz i symulacji pracy obiektów budowlanych oraz elementów konstrukcji. Na organizowanych przez SKN MODEL kursach, uczestnicy dzielą się wiedzą o programach takich jak Robot Structural Analysis, Axis VM, Revit, Abaqus, Dlubal Rfem i innych.
a717KJ5Gxg4Ah5

PIERWSZA TAKA POZYCJA O BIM JUŻ W SPRZEDAŻY!

open