1. Home
  2. KOŁA NAUKOWE

KOŁA NAUKOWE

KOŁO NAUKOWE MOST WANTED

Paulina Krzak
Zrzeszające studentów Politechniki Gdańskiej, Koło Naukowe Młodych Mostowców MOST WANTED, zostało utworzone w listopadzie 2014 roku. Inicjatywa utworzenia Koła wynikała z chęci pogłębiania i rozwijania zainteresowań związanych z budownictwem mostowym. Naprzeciw tym oczekiwaniom wyszli pracownicy ówczesnej Katedry Transportu Szynowego i Mostów Politechniki Gdańskiej, którzy wspierając wszelkie inicjatywy studenckie, umożliwili współudział w przeprowadzanych badaniach naukowych, otwierając tym samym przed członkami Koła możliwość poznania strony praktycznej i naukowej tej dziedziny inżynierii.

PONZIO – W NAJBARDZIEJ EFEKTOWNYCH REALIZACJACH BLISKIEGO WSCHODU

SKN MODEL – POLITECHNIKA ŚLĄSKA

Paulina Krzak
Działania koła naukowego skupiają się na wzajemnej nauce praktycznego wykorzystania programów komputerowych do wykonywania analiz i symulacji pracy obiektów budowlanych oraz elementów konstrukcji. Na organizowanych przez SKN MODEL kursach, uczestnicy dzielą się wiedzą o programach takich jak Robot Structural Analysis, Axis VM, Revit, Abaqus, Dlubal Rfem i innych.

BIM Day 2017

KN BIMba – budownictwo i architektura – Politechnika Poznańska

Paulina Krzak
„KN BIMba – budownictwo i architektura zajmuje się programami wspierającymi pracę twórczą/projektową architekta. Działamy w programach VectorWorks, SketchUp, ArchiCad, ArCADia, AutoCad, Twinmotion, a także w wielu innych. Organizujemy szkolenia dla studentów Wydziału Architektury, Politechniki Poznańskiej, prowadzimy badania oraz poszukujemy nowych rozwiązań dla producentów programów.” Opiekun Koła: Pan dr inż. arch. Borys Siewczyński

DMI ONLINE Z FIRMĄ F.B.I. TASBUD – STREFA KARIERY