1. Home
  2. KOŁA NAUKOWE
  3. Koło Naukowe Budownictwa i Geomechaniki – AGH
Koło Naukowe Budownictwa i Geomechaniki – AGH
0

Koło Naukowe Budownictwa i Geomechaniki – AGH

0

Studenckie Koło Naukowe Budownictwa i Geomechaniki działa od 1965 roku przy Katedrze Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki.

Głównymi obszarami działalności koła są badania w zakresie budownictwa i geotechniki, geomechaniki górniczej oraz budownictwa podziemnego. Koło organizuje wycieczki naukowe, a także sesje naukowe oraz konferencje, rozbudzając w ten sposób zainteresowania pracą naukowo – badawczą.  Przykładem takich działań jest Rajd Budowlańca oraz konferencja „Budownictwo AGH – Dzielmy się doświadczeniem”, w których biorą udział studenci i absolwenci. Dzięki takim spotkaniom studenci mają okazję nawiązać kontakty z branżą, a absolwenci podzielić się doświadczeniami.

Członkowie koła czynnie biorą udział również w różnego rodzaju badaniach. Jedną z dziedzin, w której wykonywane są prace, jest diagnostyka konstrukcji. W ramach tej działalności realizowane są projekty obejmujące analizę stanu technicznego budynków zabytkowych. Dodatkowo studenci uczestniczą w badaniach oraz realizują swoje własne pomysły, pisząc referaty, które następnie przedstawiane są na konferencjach.

Opiekunowie koła:
dr inż. Daniel Wałach

mgr inż. Justyna Jaskowska-Lemańska

Kontakt: knbig@student.agh.edu.pl

Facebook: https://www.facebook.com/knbig