1. Home

Strona główna

NEWSY

PIONIERZY PRZYSZŁOŚCI

Finał tegorocznych edycji Konkursu dla Młodych Architektów i Konkursu dla Młodych Inżynierów po raz kolejny...

WYDARZENIA

PROCURAL – silny głos branży

Firma PROCURAL objęła funkcję Partnera Strategicznego Kongresu Stolarki Polskiej, który odbędzie się 23 maja. Tegoroczna...

RYWALIZACJA W DUCHU EDUKACJI

Maraton Architektoniczny i Inżynierski to wspólna inicjatywa programowa Buildera i Stowarzyszenia Producentów Betonów, w której...

BIM

PROJEKTY BUILDER FOR THE FUTURE

Builder for the Future to społeczny program edukacyjny zainicjowany przez miesięcznik „Builder”, którego celem jest wspieranie młodych architektów i inżynierów budownictwa w uzupełnianiu edukacji, poszerzaniu fachowej i praktycznej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji. Młodzi mają również bezpośredni dostęp do bogatej biblioteki „Buildera” zawierającej materiały i publikacje techniczne oraz naukowe. >>

4 FUTURE DAY

Do tradycji programu B4F należą bezpłatne, całodniowe warsztaty przeznaczone dla studentów oraz absolwentów uczelni technicznych wiążących swoją przyszłość z budownictwem oraz architekturą.  Na wydarzenie co roku przybywają pasjonaci inżynierii i architektury z całej Polski.

DZIEŃ MŁODEGO ARCHITEKTA

Dzień Młodego Architekta to działanie edukacyjne pozwalające na uzupełnianie wiedzy i zdobywanie doświadczenia przez studentów architektury. Przedsięwzięcie odbywające się na uczelniach w całej Polsce i ma charakter tematycznych warsztatów, ćwiczeń praktycznych oraz konsultacji branżowych.

DZIEŃ MŁODEGO INŻYNIERA

Dzień Młodego Inżyniera to działanie edukacyjne pozwalające na uzupełnianie wiedzy i zdobywanie doświadczenia przez studentów budownictwa. Przedsięwzięcie odbywające się na uczelniach w całej Polsce i ma charakter tematycznych warsztatów, ćwiczeń praktycznych oraz konsultacji branżowych.

SPOTKANIA Z MISTRZAMI
I EKSPERTAMI

Program jest realizowany we współpracy z najważniejszymi organizacjami branżowymi i wiodącymi firmami działającymi w obszarze szeroko rozumianego budownictwa i architektury. Builder for the Future umożliwia studentom spotkania z wybitnymi osobowościami architektury i budownictwa.

WARSZTATY I CASE STUDY

Warsztaty z zakresu technologii budowlanych i procesów projektowych to integralna część programu Builder for the Future. Nieodłączną częścią programu są także Warsztaty BIM, które powstały w odpowiedzi na  ogromne zainteresowanie tą technologią wśród studentów. Programowi towarzyszą  też wizyty studialne na placach budowy w całej Polsce.

STREFA KARIERY

Strefa kariery jest częścią każdego Dnia Młodego Architekta i Inżyniera. Dzięki tej inicjatywie studenci oraz młodzi adepci architektury i budownictwa mają okazję poznać ofertę pracy, praktyk oraz staży partnerów strategicznych programu Builder for the Young Architects i Builder for the Young Engineers.

KONKURSY

Konkurs dla Młodych Architektów i Inżynierów to jeden z najpoważniejszych konkursów dedykowanych studentom oraz młodym absolwentom architektury i budownictwa. Konkurs wspiera studentów wydziałów architektury i budownictwa oraz młodych architektów i inżynierów w ich twórczym, zawodowym rozwoju.

GALA B4F

Gala Builder for the Future to finałowe wydarzenie ogólnopolskiego programu edukacyjnego realizowanego przez miesięcznik „Builder” oraz partnerów strategicznych, które co roku odbywa się w Warszawie Podczas uroczystości prezentowani są laureaci Konkursu dla Młodych Architektów oraz Konkursu dla Młodych Inżynierów Budownictwa.