Home YOUNG ENGINEERS YE MENTORZY

YE MENTORZY

KAPITUŁA KONKURSU DLA MŁODYCH INŻYNIERÓW

Paulina Krzak
Tematyką konkursowego zadania, podobnie jak w ubiegłym roku, było Wyzwanie młodego inżyniera. Mimo że konkurs rozpoczął się, gdy na uczelniach z uwagi na pandemię zajęcia były prowadzone zdal­nie lub hybrydowo, nie przeszkodziło to zgłoszeniu do niego kilkudziesięciu prac. Już tradycyjnie naj­więcej projektów dotyczyło rozwiązań i analiz obiektów infrastrukturalnych, projektowania mostów, kła­dek, metra, dróg.
a717KJ5Gxg4Ah5

One Blackfriars Tower

open