WIEDZA

Monografia pokonferencyjna, wydawnictwo konkursowe

Paulina Krzak
W listopadzie 2022 roku wydana została monografia pokonferencyjna, w której oprócz referatów zamieszczone zostały opinie uczestników oraz serwis zdjęciowy z przebiegu VII Konferencji "SPB 2022". Wyróżnikiem tego wydania jest również opracowanie dotyczące konkursu pt. Dwa oblicza jedna przyszłość "Akademik marzeń", w którym zaprezentowane zostały zespoły studenckie oraz ich projekty.
a717KJ5Gxg4Ah5

PORT PRASKI – MIASTO NOWEJ GENERACJI

WIEDZA

Paweł Sobiecki
W celu poszerzania wiedzy w zakresie betonu komórkowego i prefabrykacji komórkowej udostępniamy artykuły merytoryczne opracowane przez zespoły techniczne Stowarzyszenia Producentów Betonów. Artykuły są źródłem bieżącej wiedzy na temat nowoczesnego budownictwa z prefabrykatów betonowych oraz betonu komórkowego (ABK). Treści artykułów są skierowane do wszystkich uczestników procesu budowlanego, a w szczególności do młodych adeptów sztuki budowlanej.
a717KJ5Gxg4Ah5

WZMOCNIENIE KOMPOZYTOWE PBO-FRCM

Autoklawizowany beton komórkowy i prefabrykacja betonowa w zrównoważonym budownictwie

Paulina Krzak
Obydwie sekcje naszego Stowarzyszenia Producentów Betonów, tj. Autoklawizowanego Betonu Komórkowego i Prefabrykacji Betonowej, wspierają oraz realizują na co dzień działania związane ze Zrównoważonym Rozwojem – zarówno w praktyce (produkcja oraz wyroby będące jej wytworem), jak i teorii (edukacja w szkołach, konferencje oraz seminaria, działalność wydawnicza).
a717KJ5Gxg4Ah5

PROF. DR HAB. INŻ. KAZIMIERZ FURTAK, PROF. ZW. PK

Co nowego w branży prefabrykacji?

Paulina Krzak
Wybudowane w formule Technologii 4.0 zakłady prefabrykatów żelbetowych i linie produkcyjne na terenie całej Polski (m.in. fabryki: Pekabex w Gdańsku Kokoszkach, ZPB Kaczmarek w Prusicach) i kolejne duże inwestycje w realizacji, w szczególności w okolicach Warszawy – wygląda na to, że branża nadrabia zaległości po niemal trzydziestu latach ciszy na rynku mieszkaniowym.
a717KJ5Gxg4Ah5

WIELKA GALA LIDERÓW POLSKIEGO BIZNESU

open