WIEDZA
0

WIEDZA

0

W celu poszerzania wiedzy w zakresie betonu komórkowego i prefabrykacji komórkowej udostępniamy artykuły merytoryczne opracowane przez zespoły techniczne Stowarzyszenia Producentów Betonów. Artykuły są źródłem bieżącej wiedzy na temat nowoczesnego budownictwa z prefabrykatów betonowych oraz betonu komórkowego (ABK).

Treści artykułów są skierowane do wszystkich uczestników procesu budowlanego, a w szczególności do młodych adeptów sztuki budowlanej.

open