Home YOUNG ENGINEERS

YOUNG ENGINEERS

RUSZA BUDOWA MORSKIEGO TERMINALU PRZEŁADUNKOWEGO NA MARTWEJ WIŚLE – GRUPA NDI

Paulina Krzak
Grupa ORLEN inwestuje ponad pół miliarda złotych w rafinerii w Gdańsku we wzmocnienie bezpieczeństwa i pewności dostaw produktów. Na jej nabrzeżu powstanie terminal do obsługi jednostek morskich, który już od 2025 r. umożliwi przeładunek ponad miliona ton produktów, w tym olejów bazowych, paliw żeglugowych czy biododatków do paliw. Wykonawcą inwestycji będzie konsorcjum firm na czele z sopocką grupą NDI. Równolegle w Gdańsku powstaje, związana z terminalem, nowoczesna instalacja HBO, czyli tzw. Hydrokrakingowy Blok Olejowy. Wartość tego projektu to ponad 1,4 miliarda złotych.
a717KJ5Gxg4Ah5

EDUKACJA Z BUILDEREM

PODPISANO UMOWĘ NA ROZBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2055P KOWALEWKO-WARGOWO

Paulina Krzak
Długość odcinka wynosi 2574 metry a projekt dodatkowo przewiduje przebudowę i rozbudowę wlotów skrzyżowań dróg . Oprócz rozbudowy skrzyżowań inwestycja obejmie budowę nowych ścieżek rowerowych, pieszo-rowerowych czy nowych zatok autobusowych. W ramach umowy zostanie wykonana kanalizacja deszczowa, a na każdym z ciągów kanalizacyjnych zamontowane zostaną urządzenia podczyszczające wody opadowe i roztopowe. Pozostałe odcinki przebudowywanej drogi będą odwodnione poprzez projektowane rowy przydrożne. Istniejące oświetlenie drogowe zostanie rozbudowane. Zamawiającym jest Powiat Obornicki, a podpisanie umowy odbyło się dodatkowo przy udziale Wojewody Wielkopolskiego, Burmistrza Obornik oraz Radnych. Wykonaniem inwestycji zajmie się NDI Energy.
a717KJ5Gxg4Ah5

WARSZTATY BIM – 24 PAŹDZIERNIKA 2022

Wodór jako paliwo przyszłości – czy da się nim zastąpić ropę naftową?

Paulina Krzak
Wydarzenia mijającego roku dostarczyły nowych powodów do poszukiwania alternatywy dla tradycyjnych paliw kopalnych. Wodór, jako powszechnie występujący we wszechświecie pierwiastek, przez wielu wskazywany jest jako obiecująca alternatywa. Czy rzeczywiście będzie w stanie zastąpić tradycyjne surowce w dającej się przewidzieć przyszłości, analizują eksperci Multiconsult Polska.
a717KJ5Gxg4Ah5

Konstrukcja dwumodułowej sceny obrotowej o ruchu współbieżnym i przeciwbieżnym

open