YA MENTORZY

KAPITUŁA KONKURSU DLA MŁODYCH ARCHITEKTÓW

Paulina Krzak
Co może być wyzwaniem dla młodego architekta w roku 2021, co może nim być w roku 2022? „Siła rodzi się z przymusu, a umiera z wolności”[1] jak powiedział Leonardo da Vinci . O czym powinniśmy myśleć jeśli możemy teoretycznie o wszystkim? Co powinno nam odbierać tę prawie  demoralizującą , jak się okazuje , wolność tworzenia? Chcemy […]
a717KJ5Gxg4Ah5

LAUREACI BUILDER AWARDS 2016

open