1. Home
  2. ARCHITECTS

ARCHITECTS

[inline_custom_menu menu=”architects” title=”DZIAŁY”]

Dział „Buildera” przedstawiający szeroko rozumianą problematykę materiałów i technologii, systemów stosowanych w budownictwie oraz ich prawidłowego stosowania. Publikowane są teksty fachowe, artykuły problemowe, poradnikowe i edukacyjne ze wszystkich dziedzin budownictwa: mieszkaniowego, użyteczności publicznej, przemysłowego, komunikacyjnego, inżynieryjnego itd. Prezentowane są też inwestycje pod kątem zastosowanych rozwiązań technologicznych. Dział zamyka stała rubryka Rynek (nowości produktowe).