KDMI

GŁOS KAPITUŁY

Paulina Krzak
II edycja Konkursu dla Młodych Inżynierów dostarczyła dowodu, że nietypowe warunki, jakie potrafi zgotować rzeczywistość, mogą być dla inżynierskich umysłów dodatkowym bodźcem do rozwoju i udowodnienia własnej kreatywności.
a717KJ5Gxg4Ah5

BIM OTWIERA DRZWI…

GŁOS KAPITUŁY

Paulina Krzak
III edycja Konkursu dla Młodych Inżynierów dostarczyła dowodu, że nietypowe warunki, jakie potrafi zgotować rzeczywistość, mogą być dla inżynierskich umysłów dodatkowym bodźcem do rozwoju i udowodnienia własnej kreatywności.
a717KJ5Gxg4Ah5

DR HAB. INŻ. MIROSŁAW KOSIOREK

open