1. Home
  2. Bez kategorii
  3. DR HAB. INŻ. EWA BŁAZIK-BOROWA, PROF. PL
0

DR HAB. INŻ. EWA BŁAZIK-BOROWA, PROF. PL

0

BLAZIK.001Dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa, prof. PL jest absolwentką Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Pracę jako nauczyciel akademicki w swojej macierzystej uczelni rozpoczęła w 1992r.  jako asystent w Katedrze Mechaniki Budowli. Stopień doktora nauk technicznych uzyskała 1997r. na Wydziale Budownictwa i Architektury. Tematem jej pracy doktorskiej było zjawisko drgań dwóch sąsiadujących ze sobą obiektów o przekroju kołowym pod wpływem losowego pola przepływu. Kolejny awans naukowy czyli stopień doktora habilitowanego uzyskała w 2009r. na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. W kadencji 2012-2016 jest Dziekanem Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Od roku 2012 jest członkiem Rady Wyrobów Budowlanych przy GINB, jest członkiem Rady ds. bezpieczeństwa pracy budownictwie przy OIP w Lublinie. W kadencji 2016-2020 jest członkiem Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Jest również członkiem Polskiego Stowarzyszenia Inżynierii Wiatrowej, Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki, w którym od 2015 jest członkiem Zarządu Towarzystwa, Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Komitetu Nauki PZITB.
Ewa Błazik-Borowa specjalizuje się w mechanice konstrukcji, a w szczególności w zagadnieniach dotyczących rusztowań i deskowań budowalnych, oraz w inżynierii wiatrowej. Jest współautorem lub autorem 7 książek, 10 rozdziałów w monografiach, 59 artykułów i 61 referatów. Obecnie zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z analizami statyczno-wytrzymałościowymi rusztowań budowlanych. Wraz z zespołem wykonuje badania wpływu uszkodzeń elementów rusztowań fasadowych i modułowych na ich nośność oraz badania obciążeń rusztowań budowlanych. Ostatnie badania dotyczyły również zagadnień bezpieczeństwa pracy z wykorzystaniem rusztowań. Zespół naukowy Ewy Błazik-Borowej jest uznawany w kraju za jeden z wiodących w tej dziedzinie.