1. Home
  2. Bez kategorii
  3. Top Employer 2024 dla Grupy VELUX
Top Employer 2024 dla Grupy VELUX
0

Top Employer 2024 dla Grupy VELUX

0

Grupa VELUX w Polsce po raz kolejny otrzymała prestiżowy tytuł Top Employer 2024. Posiadanie certyfikatu Top Employer świadczy o zaangażowaniu organizacji w tworzenie lepszego środowiska pracy poprzez wdrażanie wysokich standardów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i praktyk HR.

Tytuł ten przyznawany jest przez Top Employers Institute na podstawie szczegółowego audytu, który jest jednym z najbardziej wymagających, a certyfikat jest jednym z najbardziej cenionych. Instytucja certyfikuje organizacje na podstawie oceny kwestionariusza zawierającego najlepsze praktyki z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Kwestionariusz obejmuje sześć domen składających się z 20 tematów, m.in: strategia HR, środowisko pracy, pozyskiwanie talentów, szkolenia i rozwój, well-being, różnorodność i integracja.

To ogromna przyjemność po raz kolejny otrzymać tak cenne wyróżnienie. Grupa VELUX została zaliczona do grona firm, które wyróżniają się wartościami i etyką oraz spełniają najwyższe standardy realizacji praktyk i procesów strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Przyznany tytuł potwierdza, że działania w zakresie zapewnienia komfortowych warunków pracy, dbałość o dobrostan pracowników i ich rodzin, wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego to właściwy kierunek działań jaki objęliśmy. Tytuł Top Employer pragnę zadedykować wszystkim pracownikom, ponieważ to dzięki nim nie tylko jesteśmy godnym zaufania pracodawcą, ale także widzimy ich zaangażowanie w wartości, które są kluczowe dla naszej firmy.

– podkreśla Anna Dudzińska, Senior HR Business Partner z firmy VELUX Polska.

W ramach programu Top Employer certyfikowano i nagrodzono ponad 2000 najlepszych pracodawców w 121 krajach/regionach na pięciu kontynentach. 

Przedsiębiorstwo Modelowe

Podstawowym celem działania VELUX jest dążenie do budowy przedsiębiorstwa, które będzie stanowić wzór dla innych. Te założenia pozwoliły na stworzenie koncepcji Przedsiębiorstwa Modelowego, rozumianego jako przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie, które nie tylko dostarcza produkty użyteczne dla otoczenia, ale także traktuje swoich klientów, dostawców, pracowników i udziałowców z najwyższym szacunkiem i odpowiedzialnością.

Firma buduje relacje z pracownikami w oparciu o sześć kluczowych wartości: zaangażowanie, wzajemny szacunek, odpowiedzialność społeczna, orientacja na klienta, odwaga rozumiana jako ambicja i podejmowanie nowych inicjatyw oraz szybka reakcja, czyli poszukiwanie nowych rozwiązań i możliwości. Wartości zakorzenione w organizacji emanują na otoczenie,  także i one decydują o wyjątkowości VELUX. Grupa kładzie szczególny nacisk na krzewienie kultury zarządzania opartej na dialogu z pracownikami.

Stawiamy na uwalnianie dobrych pomysłów, które mogą usprawnić pracę lub przekształcić się w produkty i rozwiązania dla klientów. Nieustannie pogłębiamy zdobytą wiedzę i umiejętności, szukamy nowych rozwiązań, dążymy do tworzenia lepszych warunków do życia. Dotyczy to nie tylko rozwiązań VELUX, dostarczających światło dzienne i świeże powietrze, ale również usprawnień procesów produkcyjnych lub poprawy ergonomii czy bezpieczeństwa pracy. Każdy z pracowników może zgłosić taki pomysł, dzięki czemu powstają rozwiązania, które wpływają na rozwój firmy i pracowników.

Grupa VELUX w Polsce posiada zakłady produkcyjne w Gnieźnie (NB Polska) oraz w Namysłowie (NM Polska). W Gnieźnie znajduje się fabryka drewnianych okien dachowych oraz metalowych i plastikowych komponentów do okien dachowych VELUX. W Namysłowie zlokalizowana jest fabryka okien dachowych i kołnierzy aluminiowych. Oba zakłady aktywnie uczestniczą w życiu społeczności lokalnej, współpracując ze szkołami zawodowymi i uczelniami oraz angażując się w lokalne wydarzenia kulturalne i sportowe. Biuro spółki handlowej znajduje się w Warszawie. Firma cały czas się rozwija i inwestuje w nowe technologie, dbając jednocześnie o najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. W Warszawie zlokalizowane jest się także nowoczesne Centrum Usług Wspólnych, które realizuje na poziomie międzynarodowym zaawansowane usługi i procesy zatrudniając wysokiej klasy specjalistów z obszarów m.in. grafiki, finansów, operacji zakupowych i współpracując z 60 spółkami VELUX w 27 krajach.

Centrum Usług Wspólnych VELUX w Polsce nieustannie się rozwija. Przenoszone są tutaj coraz bardziej zaawansowane procesy m.in. obsługa podatkowa, automatyzacja procesów, IT security czy grafika komputerowa. To specjaliści z Polski wspierają globalne zakupy w Grupie VELUX i wdrażają narzędzia, z których później korzystają inne spółki 

– wyjaśnia Bartłomiej Rodak Dyrektor Financial Operations.

Firma VELUX  zapewnia również pracownikom rozbudowany system świadczeń pozapłacowych m.in.: prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, dostęp do bogatej bazy szkoleń, karnety sportowe i kulturalne, sponsorowanie udziału w wydarzeniach sportowych, pikniki firmowe dla pracowników i ich rodzin, Pracownicze Plany Emerytalne, możliwość pracy hybrydowej dla pracowników administracyjnych czy szkolenia i aktywności z zakresu well-being.

O Top Employers Institute

Top Employers Institute jest globalnym autorytetem w zakresie badania praktyk zarządzania zasobami ludzkimi. Od ponad 30 lat bada politykę personalną firm i organizacji na całym świecie, pomagając optymalizować najlepsze praktyki wzbogacając środowisko pracy. Dzięki programowi certyfikacji Top Employers Institute organizacje biorące udział w programie, zostają poddane walidacji, certyfikacji i uznawane są jako pracodawca z wyboru.