1. Home
  2. KONKURSY
  3. KDMA
  4. MŁY:NOWA
MŁY:NOWA
0

MŁY:NOWA

0

FINALISTA

Piotr Przekop
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej oraz Białostockiej

Mentor: dr hab. inż. arch. MAGDALENA STANISZKIS, prof. PW

Projekt zawiera architektoniczno – urbanistyczną koncepcję domu kultury oraz miejskiego domu seniora położonych w śródmieściu Białegostoku. W zdegradowanym kontekście historycznym odtworzona zostaje pierzeja jednego z ważniejszych, pod względem dziedzictwa miasta, szlaków – ulicy Młynowej. Fazę projektową poprzedza studium teoretyczne na temat architektury cyrkularnej oraz współczesnych domach seniora położonych w przestrzeni miejskiej. Zaprojektowany kompleks składa się z miejskiego domu seniora oraz domu kultury, rozdzielonego na trzy tematyczne obiekty, celem optycznego zmniejszenia projektowanej kubatury. W jego ramach adaptacji zostały poddane istniejące zabudowania historyczne pierzei ulicy Młynowej. Ważnym aspektem projektowania jest ekonomia obiegu zamkniętego, której obecność wyraża się poprzez przywracanie do życia zarówno zdegradowanego obszaru śródmieścia, jak i przede wszystkim, ponowne wykorzystanie oraz przetworzenie istniejącej materii. Przykładem ponownego wykorzystania surowców jest propozycja wykonania elewacji projektowanych obiektów z odnowionych desek rozbiórkowych. Istotną częścią założenia jest także połączenie z położonym w sąsiedztwie Parkiem Centralnym, które płynnie przekształca przestrzeń z miejskiej – pierzejowej w rekreacyjne tereny zielone. Dodatkowo nawiązany jest dialog z kontekstem, zarówno nowoczesnym, w postaci Opery Podlaskiej, jak i historycznym rysem urbanistycznym miasta.

O autorze

Piotr Przekop

Architekt, absolwent Politechniki Warszawskiej oraz Politechniki Białostockiej. Laureat i finalista wielu konkursów architektonicznych. Zwolennik holistycznego podejścia do projektowania, nawiązywania dialogu z kontekstem. Czynny architekt, twórca sfery estetycznej przestrzeni, od koncepcji po sprzedaż. Pasjonat nowych technologii oraz kreatywnego wykorzystania istniejącej materii.