Home KONKURSY KDMI Analiza porównawcza rozwiązań konstrukcyjnych budynku biurowego z tarasami użytkowymi
Analiza porównawcza rozwiązań konstrukcyjnych budynku biurowego z tarasami użytkowymi
0

Analiza porównawcza rozwiązań konstrukcyjnych budynku biurowego z tarasami użytkowymi

0

II NAGRODA

Julia Miklińska
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Mentor: dr inż. Stanisław Wierzbicki

We współczesnym budownictwie, przy rosnących kosztach wykonawstwa, a także ze względu na wymaganą certyfikację ekologiczną, dąży się do minimalnego wykorzystania materiałów. Korzystając z dziedzictwa naukowego, wiedzy i dostępnych programów, które umożliwiają automatyzację skomplikowanych zagadnień projektowania należy dążyć do doskonalenia rozwiązań i optymalizacji konstrukcji, nie powielając przy tym schematów. Niniejszy projekt to porównanie rozwiązań konstrukcyjnych budynku wysokościowego o stalowej konstrukcji ramowej usztywnionej dwoma trzonami żelbetowymi, w kontekście wpływu tych rozwiązań na rozkład sił wewnętrznych w konstrukcji i wymagane przekroje elementów nośnych. Analiza została przeprowadzona na bazie dwóch projektów konstrukcji. W projekcie pierwotnym zaproponowano sztywne doczołowe połączenia śrubowe belek ze słupami w układzie poprzecznym i podłużnym ramy. Projekt alternatywny zakłada zamianę tych połączeń na węzły podatne i zespolenie belek stalowych ze stropami żelbetowymi. Ze względu na pokaźną wysokość budynku uwzględniono niejednoczesne występowanie wartości szczytowej ciśnienia wiatru na całej powierzchni konstrukcji wraz z efektem drgań, spowodowanych przez oddziaływanie turbulentne. Na podstawie obliczeń i wyników analizy statycznej, okazało się możliwe pominięcie sztywnych ram klasyfikacji węzłów, które zostały narzucone przez Eurokod. Nowe rozwiązanie pozwoliło na łączne zaoszczędzenie 18% masy stalowej części konstrukcji stropów (około 100 ton).

O autorce:

Julia Miklińska

Absolwentka Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej ze specjalnością Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie. Wielokrotna laureatka Stypendium Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągane wyniki w nauce. Członek Koła Naukowego Budownictwa Ogólnego i współautorka artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie Builder na temat rewitalizacji obiektu zabytkowego. Obecnie pracująca na stanowisku inżyniera budowy.

open