1. Home
  2. KOŁA NAUKOWE
  3. KOŁO NAUKOWE MOST WANTED
KOŁO NAUKOWE MOST WANTED
0

KOŁO NAUKOWE MOST WANTED

0

Zrzeszające studentów Politechniki Gdańskiej, Koło Naukowe Młodych Mostowców MOST WANTED, zostało utworzone w listopadzie 2014 roku. Inicjatywa utworzenia Koła wynikała z chęci pogłębiania i rozwijania zainteresowań związanych z budownictwem mostowym. Naprzeciw tym oczekiwaniom wyszli pracownicy ówczesnej Katedry Transportu Szynowego i Mostów Politechniki Gdańskiej, którzy wspierając wszelkie inicjatywy studenckie, umożliwili współudział w przeprowadzanych badaniach naukowych, otwierając tym samym przed członkami Koła możliwość poznania strony praktycznej i naukowej tej dziedziny inżynierii.

Koło naukowe od początku swojej działalności interesowało się wprowadzaniem nowych technologii w budownictwie. Z tego powodu nie tylko uczestniczyło w wielu szkoleniach i konferencjach związanych z nowymi technologiami jak na przykład InfraBIM, ale również samo wprowadzało nowe technologie do budownictwa poprzez pierwsze próby druku 3D obiektów mostowych. W 2016 roku członkowie Koła zorganizowali pierwszy na świecie konkursu na most drukowany w technologii wydruku 3D „MOST 3D WANTED”. W roku 2021 odbyła się już 5 edycja konkursu. Konkurs składał się z 2 etapów. W pierwszym etapie zadaniem uczestników konkursu było zaprojektowanie przęsła wydrukowanego w technologii 3D o rozpiętości 50cm. Poza zadaną skrajnią i warunkami geometrycznymi modele musiały spełniać szereg innych wymagań zawartych w regulaminie konkursu. Każda z drużyn przystępujących do pierwszego etapu konkursu miała za zadanie stworzenie według własnego pomysłu modelu przestrzennego wykonanego w programie Autocad. Jeden z plików zawierał model podzielony na części o maksymalnych wymiarach 20cmx20cmx20cm jednej części, drugi plik obrazował gotową konstrukcję po złożeniu. Zadanie było o tyle ciekawe, że poza dobraniem schematu statycznego i przekrojów elementów uczestnicy musieli odpowiednio zaprojektować połączenia. O tym, które drużyny zakwalifikowały się do II etapu zadecydowała komisja konkursowa w skład której wchodzili pracownicy naukowi Politechniki Gdańskiej. Kolejnym etapem był wydruk modeli na drukach 3D przez członków Koła bądź firmy współpracujące z Kołem. W przeddzień finału konkursu, uczestnicy przyjeżdżali na Politechnikę Gdańską i z wydrukowanych części sklejali swoje modele. Ostatni dzień konkursu związany był z badaniem modeli w maszynie wytrzymałościowej Zwick Roller. Każdorazowo poza stosunkiem wytrzymałości do masy oceniono modele także pod względem wyglądu. Dodatkowo dla wszystkich zgłoszonych drużyn stworzono internetowy konkurs na najlepszą wizualizację swojego modelu.

Przy okazji konkursu Most 3D Wanted Koło Most Wanted wielokrotnie zorganizowało otwarte seminarium uczestników konkursu oraz dla studentów Politechniki Gdańskiej, na której można była zapoznać się z aktualnymi problemami w budownictwie oraz lepiej zapoznać się z technologią druku 3D.

“Most Światłem Malowany”, zapoczątkowany w 2015 roku, jest jednym z flagowych wydarzeń Koła Naukowego Młodych Mostowców Politechniki Gdańskiej „MOST WANTED”. Od tego czasu niezmiennie co roku gromadzi fanów fotografii oraz mostów. Początkowo konkurs skierowany był jedynie do studentów polskich uczelni. Z uwagi jednak na duże zainteresowanie konkursem wśród miłośników fotografii spoza środowiska studenckiego, od kilku lat podzielony jest na dwie kategorie: Student oraz Open. Podział na dwie kategorie umożliwił udział wszystkim, którzy w swoich zbiorach mają wyjątkowe zdjęcia obiektów mostowych. Dzięki temu wśród uczestników można znaleźć osoby z różnych grup wiekowych, a także z różnych profesji. Są wśród nich profesorowie, profesjonalni fotografowie, a także uczniowie szkół podstawowych i średnich. Werdykt wcale nie jest tu oczywisty. Nie raz zdarzało się, że zdjęcie wykonane przez fotografa znajdowało się w rankingu niżej niż zdjęcie wykonane przez młodego pasjonata, który swoim okiem potrafił uchwycić wyjątkowy kadr. Jednak aby nie tracić zupełnie pierwotnego charakteru i idei konkursu, postanowiono zostawić kategorię Student, do której prace mogą zgłaszać tylko studenci wszystkich uczelni wyższych w Polsce niezależnie od kierunku studiów. Tematem prac konkursowych są szeroko pojęte obiekty mostowe. Most zgodnie z jedną z definicji ze Słownika Języka Polskiego oznacza „konstrukcję nadwodną łącząca brzegi rzeki, jeziora, zatoki itp., umożliwiająca przedostanie się na drugi brzeg”. Dla każdego inżyniera obeznanego z tematem, most zawsze będzie oznaczał obiekt inżynierki zlokalizowany nad przeszkodą wodną. Konkurs dopuszcza jednak swobodną interpretację tytułu konkursu, a tym samym pozwala na zgłoszenia prac przedstawiających wiadukty, kładki, estakady i inne elementy mogące zostać uznane za most. Dzięki temu obok prawdziwych, pięknych i dostojnych budowli mostowych, które zdecydowanie przeważają, w konkursie nie raz pojawiały się ciekawe instalacje jak np. most z klocków, most z gałązek, czy most drukowany na drukarce 3D oświetlone w wyjątkowy sposób. Każdorazowo po konkursie wydany jest album zawierający najlepsze fotografie. VI edycja Konkursu pod wieloma względami była wyjątkowa – zyskała nowego współorganizatora, którym jest Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej oraz patronat dr. inż. Andrzeja Niemierki. Tym samym konkurs studencki połączył się z konkursem organizowanym przez Związek Mostowców RP. Konkurs do tej pory połączony był z wernisażem organizowanym w holu Gmachu Głównego przed Biblioteką Politechniki Gdańskiej, podczas którego następowało uroczyste wręczenie nagród.

Koło naukowe może poszczycić się również osiągnieciami na konferencjach. W 2017 roku, studenci z Koła Naukowego Młodych Mostowców PG „Most Wanted” mieli możliwość uczestniczyć w I Studenckiej Konferencji „Mosty i Tunele” organizowanej przez Koło Naukowe Mostowców na Politechnice Warszawskiej, natomiast w roku 2018 w II edycji konferencji organizowanej na Politechnice Śląskiej. Zagadnieniami omawianymi podczas konferencji były w szczególności obiekty mostowe i tunele oraz tematy z nimi związane. Przez dwa dni swoje referaty wygłaszali studenci z całej Polski oraz osoby reprezentujące firmy budowlane, które przybliżyły uczestnikom działalność tych przedsiębiorstw. Członkowie „Most Wanted” również przedstawiali swoje prezentacje: Patryk Grzymkowski wygłosił referat „Obciążenia ruchome mostów drogowych, porównanie normy polskiej i europejskiej”, natomiast Grzegorz Pikiel i Jakub Biernaczyk opowiedzieli o „Analizie statyczno- wytrzymałościowej obiektu wykonanego w technologii druku 3D” zdobywając pierwsze miejsce w konkursie na najlepszy referat. Drugie miejsce w konkursie na najlepszy referat zdobyła Joanna Pawelec. Tematem jej referatu był ściśle powiązany z tematyką pracy inżynierskiej, wykonywanej pod kierunkiem dr inż. Anny Banaś i dotyczył analizy dynamicznej kładki przez rzekę Nogat w Malborku. Druga edycja również przyniosła nagrody. Tym razem trzecie miejsce zdobył Tomasz Topolewicz za referat związany z analizą dynamiczną kładki na Ołowiankę w Gdańsku.

W roku 2019 członkowie Koła Naukowego przejęli inicjatywę i sami zorganizowali III edycję Studenckiej Konferencji „Mosty i Tunele” na Politechnice Gdańskiej. Pomagali również wielokrotnie w organizacji Nadmorskich Spotkań Mostowców, organizowanych przez oddział Gdański Związku Mostowców RP.

W dniu 20 listopada 2019 r. członkowie Koła Naukowego Młodych Mostowców Most Wanted uczestniczyli w gali Złote Lwiątka 2019 – Plebiscyt Aktywności Studenckiej, organizowanej przez SSPG – Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej. Koło zostało nagrodzone w kategorii: „Konferencje i Szkolenia” za III Studencką Konferencję „Mosty i Tunele”.

Członkowie koła wielokrotnie mieli okazję brać czynny udział w badaniach prowadzonych przez pracowników Katedry. Były to badania zarówno styczne jak i dynamiczne obiektów mostowych w tym: mostu przez Wisłę w Tczewie, kładki na Ołowiankę w Gdańsku, czy Kładki na Wyspę Spichrzów w Gdańsku i wielu innych. Na tej bazie niejednokrotnie powstawały równie prace zarówno inżynierskie jak i magisterskie.

Koło od początku swojej działalności zajęło się także organizacją dwóch cykli szkoleń „Skill Wanted” i „Job Wanted” przeznaczonych dla studentów. W ramach cyklu „Skill Wanted” odbyło się wiele szkoleń z oprogramowania branżowego dla innych studentów np. szkolenia z programów AutoCAD, Sofistk, czy Midas Civil. Cykl „Job Wanted” pozwolił studentom na spotkania z przedstawicielami przemysłu. Byli wśród nich kierownicy, inspektorzy i projektanci. Spotkania takie umożliwiły studentom kierunku budownictwo zapoznanie się ze specyfiką pracy w branży budowalnej i wybranie odpowiedniej dla siebie specjalizacji.

Aby jeszcze bardziej przybliżyć młodym adeptom budownictwa to jak będzie wyglądała ich przyszłość, studenci z Koła wielokrotnie organizowali bądź współorganizowali spotkanie dotyczące zdobywania uprawnień budowlanych.

Od początku członkowie Koła brali także udział w Bałtyckim Festiwalu Nauki. W ramach festiwalu organizowali warsztaty dla najmłodszych, na których uczniowie mogli budować obiekty mostowe, po wcześniejszym wysłuchaniu wykładu. W ramach Festiwalu Koło zabierało również grupy uczniów na budowy obiektów mostowych.

Koło naukowe było również współorganizatorem cyklu spotkań poświęconych nauce języka technicznego w różnych dziedzinach związanych z budownictwem (m. in. mosty, mechanika, konstrukcje stalowe, zarzadzanie w budownictwie). Cykl zorganizowano razem z kołem Naukowym KOBRA oraz Kołem Naukowym Forever Young.

Koło naukowe wielokrotnie w różnych festiwalach takich jak FOKA, KINGS, Bałtycki Festiwal Nauki, czy Pomorski Festiwal Nauki.

Studenci swoją wiedze i umiejętności rozwijali również przez wielokrotny udział w konferencjach naukowych, szkoleniach branżowych. Jednym z nieodłącznych aspektów były również wycieczki na budowy.

Członkom Koła nie obce są też zmagania w konkurach konstrukcyjnych organizowanych w całej Polsce a także poza nią. Wymienić tu można udział w kilku edycjach konkursów w tym: Ogólnopolski Konkurs Mostów Stalowych we Wrocławiu, konkurs mostów makaronowych „Food Bridge”, budowa mostów w Estonii, Konkurs Power Tower na budowę wieży wykonanej w technologii druku 3D i inne.

Obecnie nasza działa w dużej mierze koncentrują się na realizacji projektu Odtwarzanie przy użyciu fotogrametrii i druku 3D zabytkowych obiektów mostowych wraz z badaniami modelowymi realizowanego w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza na Politechnice Gdańskiej. Nowatorskie wykorzystanie dronów i fotogrametrii pozwoli na dokładne odtworzenie istniejących konstrukcji mostowych. Pomiar wykonywany z drona, pozwala uzyskać geodezyjną dokładność pomiarów wynoszącą około 1cm. Pozwoli to na innowacyjne i dokładne odtworzenie ich geometrii oraz poznanie ukrytych elementów, do których nie ma bezpośredniego dostępu. Dodatkowo dokumentacja fotograficzna, uzyskana podczas inwentaryzacji obiektu przy użyciu drona pozwoli na ocenę stanu technicznego mostowych obiektów zabytkowych i wykrycie uszkodzeń niezauważalnych przy standardowych oględzinach. Tym samym będzie elementem mającym na celu ochronę naszych najcenniejszych zabytków i pozwoli na wykonanie szybszej ich naprawy.

Otrzymane wyniki będą istotną bazą danych zarówno dla naukowców chcących wykonać badania na obiektach mostowych jak i dla działań eksperckich oceniających nośność obiektów. Nie bez znaczenia jest fakt, że przyszłościowo wykonywanie takich odczytów pozwoli na współpracę z przemysłem, dla którego znajomość geometrii obiektów mostowych jest niezbędnym elementem potrzebnym do wykonania remontów, przebudów czy rewitalizacji.

Opiekunem naukowym i założycielem Koła jest dr inż. Anna Banaś.