1. Home
  2. Z STARE KATEGORIE
  3. Nauka
  4. POTRZEBY OSÓB STARSZYCH W OBIEKTACH Z FUNKCJĄ OPIEKI. WYTYCZNE PROJEKTOWE
POTRZEBY OSÓB STARSZYCH W OBIEKTACH Z FUNKCJĄ OPIEKI. WYTYCZNE PROJEKTOWE
0

POTRZEBY OSÓB STARSZYCH W OBIEKTACH Z FUNKCJĄ OPIEKI. WYTYCZNE PROJEKTOWE

0

Podręcznik pt. „Potrzeby osób starszych w obiektach z funkcją opieki. Wytyczne projektowe” jest zbiorem wytycznych do projektowania dla osób starszych, w zakresie obiektów z funkcją opieki nad osobami starszymi, takich jak zakłady długoterminowej opieki leczniczej i pielęgnacyjnej, hospicja stacjonarne, domy pomocy społecznej oraz domy seniora.

Podręcznik wypełnia lukę w literaturze krajowej, uwzględniając nowe koncepcje aktywnego i zdrowego starzenia się, bazując na dorobku naukowym Autorek, licznych odniesieniach do badań i osiągnięć międzynarodowych.

W prezentowanym podręczniku omówione zostały wymagania ergonomiczne oraz omówiono wymagania behawioralne, w aspekcie dostosowania przestrzeni do niepełnosprawności ruchowej, wzrokowej, słabości fizycznej i ograniczeń umysłowych osób starszych. Podręcznik zawiera także wykaz pomocniczego sprzętu mechanicznego i rehabilitacyjnego usprawniającego opiekę nad osobami starszymi.

Potrzeby osób starszych w obiektach z funkcją opieki. Wytyczne projektowe
autorzy: Elżbieta D. Niezabitowska, Anna Szewczenko, Iwona Benek