1. Home
  2. Z STARE KATEGORIE
  3. Nauka
  4. ROBOTYZACJA I AUTOMATYZACJA
ROBOTYZACJA  I AUTOMATYZACJA
0

ROBOTYZACJA I AUTOMATYZACJA

0

Innowacje technologiczne  w budownictwie. Część 4. Dokonujący się w ostatnich dziesięcioleciach postęp w zakresie technologii materiałowych wymusił (i stale wymusza) daleko idące zmiany i usprawnienia w dziedzinie zmechanizowania robót.

Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych jest wyzwaniem przyszłości. W ośrodkach naukowych i badawczych, głównie w Japonii, opracowano wiele prototypów urządzeń i robotów mających na celu zautomatyzowanie prostych i złożonych  procesów budowlanych. Są to najczęściej roboty z zaprogramowanym cyklem pracy, ze zdalnym sterowaniem i obserwacją wzrokową pola pracy lub z układem wizyjnym, ale także roboty adaptacyjne z możliwością korygowania czynności wykonywanych zgodnie z programem przy wykorzystaniu różnego rodzaju czujników i sensorów. Wdrażanie robotyki w budownictwie jest utrudnione ze względu na jego tradycyjny, rzemieślniczy charakter, zmienne warunki pracy na budowie oraz wysokie koszty projektowania i eksploatacji automatów i robotów. Jest to powodem coraz intensywniejszych prac nad rozwojem technologii budownictwa modułowego, w którym rozwiązania przestrzenno-funkcjonalne obiektów są uzyskiwane z przygotowanych w zakładach produkcyjnych modułów  i prefabrykatów.

CZYTAJ DALEJ >>