Home Z STARE KATEGORIE Nauka RESEARCH METHODS AND TECHNIQUES IN ARCHITECTURE (2018) ROUTLEDGE
RESEARCH METHODS AND TECHNIQUES IN ARCHITECTURE (2018) ROUTLEDGE
0

RESEARCH METHODS AND TECHNIQUES IN ARCHITECTURE (2018) ROUTLEDGE

0

W lipcu 2018 r. została wydana przez wydawnictwo Routledge książka Elżbiety Niezabitowskiej – emerytowanej profesor Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach –  pt. Research Methods and Techniques in Architecture.

Książka jest przewidziana, jako podręcznik akademicki zarówno dla studentów architektury jak i dla doktorantów i naukowców architektów zajmujących się badaniami naukowymi. Z uwagi na to że jest w języku angielskim będzie mogła być wykorzystywana przez studentów i naukowców praktycznie na całym świecie.

Książka ukazuje architekturę, jako przedmiot badań naukowych o charakterze inter- i transdyscyplinarnym i szeroko omawia znaczenie badań naukowych w architekturze, istotnych tak dla rozwoju wiedzy o architekturze jak i dla doskonalenia warsztatu projektowego. Obejmuje 9 rozdziałów o następującej zawartości merytorycznej:

  1. Relacje pomiędzy nauka, teoria architektury i praktyką
  2. Ogólny obraz nauki
  3. Podstawowe pojęcia stosowane w nauce
  4. Badania naukowe w architekturze
  5. Projektowanie procesu badawczego
  6. Metody badawcze stosowane w architekturze
  7. Techniki badawcze
  8. Czynności praktyczne związane z realizacją badań
  9. Podsumowanie

oraz 6 aneksów ukazujących podsumowania wybranych projektów badawczych.

W części teoretycznej autorka dokonała przeglądu literatury światowej dotyczącej teorii architektury (rozdziały 1-5) i głównych problemów badań naukowych i nauki.

Natomiast omówienie poszczególnych metod i technik badawczych zostało zilustrowane przykładami wyników badań przeprowadzonych przez autorkę wraz ze pracownikami oraz studentami Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a także tabelami i rysunkami własnymi autorki.

Słowo wstępne zostało przygotowane przez prof. Halinę Dunin-Woyseth z Oslo School of Architecture and Design z Norwegii. Na tylnej okładce zamieszczono wypowiedzi na temat książki przygotowane przez profesorów: Jana Słyka, Dziekana Wydziału Architektury w Warszawie oraz Jona Langa z University of New South Wales z Australii (autora książki Creating Architectural Theory. The Role of the Behavioral Sciences in Environmental Design), oraz Theo van der Voordta z Delft University of Technology z Holandii (współautora ksiażki Architecture in Use. A Introduction to the Programming, Design and Evaluation of Buildings)

Informacja o możliwości zakupu książki na stronie Routledge.

open