1. Home
  2. Z STARE KATEGORIE
  3. Nauka
  4. PREFABRYKACJA BETONOWA. CZĘŚĆ 8
PREFABRYKACJA BETONOWA. CZĘŚĆ 8
0

PREFABRYKACJA BETONOWA. CZĘŚĆ 8

0

Kształtowanie trwałości. Kształtowanie trwałości elementów z betonu powinno obejmować działania projektanta na wszystkich etapach ich powstawania, to znaczy nie tylko na etapie wymiarowania konstrukcji, ale także w szczególności doboru materiałów, a także technologii wznoszenia obiektu.

Trwałość, w tym również w odniesieniu do obiektu budowlanego, to okres, w którym obiekt zachowuje swoje właściwości użytkowe, które zostały zdefiniowane na etapie projektowania w odniesieniu do warunków eksploatacji obiektu (rys. 1.). Kształtowanie trwałości elementów z betonu powinno obejmować działania projektanta na wszystkich etapach ich powstawania, to znaczy nie tylko na etapie wymiarowania konstrukcji, ale także w szczególności doboru materiałów, a także technologii wznoszenia obiektu. Zapewnienie wymaganej trwałości, a zatem i użyteczności konstrukcji betonowych, przekłada się na całkowite koszty utrzymania obiektu związane z nakładami na naprawy bieżące. Osobny problem w tym kontekście stanowi kwestia nakładów początkowych, na którą składa się dobór rozwiązań projektowych oraz materiałowych. W przypadku początkowego zwiększenia nakładów na wdrożenie rozwiązania optymalnego dla danych warunków eksploatacji można spodziewać się obniżonych późniejszych kosztów utrzymania bieżącego w założonym okresie eksploatacji (rys. 2.). Niestety w obecnych czasach, kiedy o wyborze oferty decyduje głównie kryterium ceny, mało który inwestor jest skłonny ponieść takie wyższe koszty na początku – problem dotyczy w szczególności realizacji opartych o przetargi publiczne.

CZYTAJ DALEJ >>