1. Home
  2. KONKURSY
  3. KDMA
  4. Zaczyn – przestrzeń społeczna w roli nośnika tożsamości miejsca
Zaczyn – przestrzeń społeczna w roli nośnika tożsamości miejsca
0

Zaczyn – przestrzeń społeczna w roli nośnika tożsamości miejsca

0

III NAGRODA

Konrad Zaborski
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Mentor: dr inż. arch. Marek Lamber

Miejsca zapomniane, odizolowane od reszty tworzą swój odrębny i wyjątkowy charakter w krajobrazie miejskim, a potrzeba zmian i inwestycji zagraża tym atrakcyjnie położonym terenom. Jak w takim razie połączyć je na powrót z miastem? W jaki sposób zachować ich tożsamość? Na przykładzie mojego projektu staram się pokazać jak podejście oparte na zasadach empatii i inkluzywności pozwala dostrzec w nich miejsca o dużym potencjale i ochronić je przed wymazaniem. Projekt jest tytułowym zaczynem, polegającym na punktowych interwencjach prowadzących dialog z będącym w opracowaniu planem miejscowym. Głównym założeniem jest długofalowa rewitalizacja obszarów kolejowych przy ul. Paczkowskiej we Wrocławiu, która wykorzysta potencjał, nie zatraci jego tożsamości, a przy okazji stworzy podwaliny pod kompletną dzielnicę miasta. Początkowym etapem jest pięć magnesów, które przez transformacje wyjątkowych miejsc, tworzą z nimi punkty ogniskujące, wprowadzające aktywność i interakcje. Każda z interwencji adaptuje obecne elementy, dodaje charakterystyczną formę architektoniczną i przestrzeń społeczną. Tak przygotowany „zaczyn” staje się elementem warunkującym okoliczną zabudowę. W zależności od funkcji jaką ma pełnić obiekt, ustalam pięć różnych form rozsianych po obszarze. Pierwszy w kolejności – Magnes Społeczny, tworzy nowe centrum lokalne dzielnicy. Nowa kubatura – Centrum Aktywności Lokalnej jest 25. tego typu obiektem na mapie Wrocławia i wpisuje się w politykę miasta, a adaptacja Kotłowni dopełnia jego program.

O autorze

Konrad Zaborski

Młody architekt, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, studiował w Turynie, obecnie związany z Wrocławiem. Oprócz pracy zawodowej uczestniczył w licznych warsztatach architektonicznych (OSSA, Architektour, Mood for Wood), organizator edycji OSSA Spatium, która odbyła się w Lubiążu. Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych (min. Nagroda Ministra Rozwoju za pracę inżynierską,  I nagroda w konkursie na przebudowę Rynku w Kaliszu, shortlist Europan 16 Living Cities, wyróżnienie w konkursie Koło 2020). Interesuje się urbanistyką i architekturą, oddziałującą wielopłaszczyznowo na człowieka i otoczenie. W wolnych chwilach pasjonat kolarstwa i włoskiej kuchni.