1. Home
  2. KONKURSY
  3. KDMA
  4. Tjukula Jukurrpa. Ośrodek rehabilitacyjny dla koali australijskich na Górze Tamborine, Queensland.
Tjukula Jukurrpa.  Ośrodek rehabilitacyjny dla koali australijskich na Górze Tamborine, Queensland.
0

Tjukula Jukurrpa. Ośrodek rehabilitacyjny dla koali australijskich na Górze Tamborine, Queensland.

0

I WYRÓŻNIENIE

Klaudia Trębska
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Mentor: dr inż. arch. Marek Lamber

Przyczyną podjęcia tematu była utrata naturalnych siedlisk koali występująca na skutek ekspansji terytorialnej ludzi w Australii, intensywnej deforestacji, a także masowych pożarów buszu, które dotknęły wschodnią część kontynentu na przełomie lat 2019 i 2020.

Teren opracowania znajduje się na płaskowyżu Tamborine Mountain, zamieszkiwanym przez ludność rdzenną przez tysiące lat. Tytuł projektu „Tjukula Jukurrpa” odnosi się do systemu wierzeń Aborygenów, który zakłada poszanowanie dla natury, a także określa relacje pomiędzy ludźmi, roślinami, zwierzętami i cechami fizycznymi ziemi.

Projekt zakłada stworzenie obiektu, który swoją formą będzie wygradzał teren przeznaczony pod habitat dla koali przechodzących proces rehabilitacji. Forma pierścienia pozwala na obserwację zwierząt i jednocześnie zapewnia panoramiczny widok na subtropikalny krajobraz płaskowyżu.

Budynek składa się z trzech kondygnacji uniesionych ponad poziom terenu. Na parterze umieszczono klinikę weterynaryjną, wyższe piętro zajmuje blok diagnostyczny i strefa dydaktyczna dla studentów, natomiast najwyższa kondygnacja pełni funkcję muzealną i jest w całości dostępna dla zwiedzających.

Charakterystycznym elementem projektu są panele elewacyjne pozyskujące skroploną parę wodną tzw. „fog catchers”, które będą efektywnie wykorzystywane ze względu na dużą wilgotność powietrza. Na dachu umieszczono panele fotowoltaiczne, które będą głównym źródłem zaopatrzenia w energię elektryczną i pozwolą ukryć instalacje budynku.

O autorce

Klaudia Trębska

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Laureatka III nagrody w konkursie na najlepszego absolwenta studiów I stopnia Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2018/2019. Jej pracę inżynierską wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. Marka Lambera wyróżniono w międzynarodowym konkursie architektonicznym „Wellington Oriental Bay Pavilion Competition” oraz nagrodzono 1. miejscem w konkursie Inżynierski Dyplom Roku SARP O/Wrocław. Praca magisterska pt. „Tjukula Jukurrpa. Ośrodek rehabilitacyjny dla koali australijskich na Górze Tamborine, Queensland”, której promotorem był również dr inż. arch. Marek Lamber, otrzymała I nagrodę w wydziałowym konkursie na najlepszą pracę dyplomową. Uczestniczka wielu konkursów architektonicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich pracowniach realizujących projekty na rynku polskim oraz zagranicznym.