1. Home
  2. KONKURSY
  3. KDMA
  4. Rewaloryzacja Założenia Pałacowo-Parkowego w Zawieprzycach
Rewaloryzacja Założenia Pałacowo-Parkowego w Zawieprzycach
0

Rewaloryzacja Założenia Pałacowo-Parkowego w Zawieprzycach

0

FINALISTA

Filip Sagan
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Mentorzy: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka
dr inż. arch. Dominik Przygodzki

Koncepcja powstała w oparciu o żywe przekonanie o niezwykłym potencjale edukacyjno-rekreacyjnym tętniącym w tym zapomnianym ośrodku. Rewaloryzacja założenia pałacowo-parkowego w Zawieprzycach ma potencjał stać się katalizatorem rozwoju działając w znacznie szerszym kontekście. Wiele mniejszych miast i wsi posiada zapomniane ośrodki rezydencjonalne, które nadal pozostają bez dostatecznej opieki. Podjęcie dyskusji nad możliwością działania prowadzącego do aktywizacji tych ośrodków może rozwiązać problem niedoboru przestrzeni publicznych w tych miejscach. W skali makroregionu może zadziałać natomiast na zasadzie akupunktury, która dzięki połączeniu wielu jednostek znacząco przyczynia się do rozwoju obszarów lokalnych oraz ponadlokalnych. Koncepcja została oparta na czterech wiodących filarach- poszanowaniu kontekstu historycznego, dbałości o środowisko, wartości użytkowników oraz projektowania w duchu zrównoważonego rozwoju. Projekt zakłada renowację obiektów zabytkowych zespołu, utworzenie funkcji uzupełniającej w postaci Centrum Historii Jana III Sobieskiego oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu. Odtworzenie historycznej formy pałacu za pomocą konstrukcji ażurowej z siatki drucianej na zachowanych reliktach murów to metafizyczna rekonstrukcja przeszłości pozwalająca na integrację współczesnego odbiorcy z historią- unikając jednocześnie pastiszu historycznego.

O autorze

Filip Sagan

Student IV roku Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. W swojej pracy naukowej cechuje się zamiłowaniem do nowoczesnych rozwiązań architektonicznych pozostających w zgodzie z tożsamością miejsca. Szczególną uwagę poświęca także zagadnieniom z zakresu współczesnej urbanistyki. Projektuje w  duchu dbałości o estetykę, detale i logikę funkcjonalnego myślenia. Efektem pracy jest architektura, w której funkcja równorzędnie łączy się z estetyką i prostą. Autor wielu referatów i wystąpień na międzynarodowych konferencjach naukowych. Wielokrotnie doceniany za swoją pracę zdobywając główne nagrody w wielu konkursach studenckich. Doświadczenie zawodowe zdobywał w trakcie wielu inwestycji prowadzonych zarówno w Polsce jak i poza jej granicami (Austria, Niemcy, Francja). Swoją karierę zawodową zaczynał w biurze OP Architekten, w którym podejmował projekty z zakresu obiektów usługowych oraz mieszkaniowych. Obecnie pracuje w biurze MONARCHI, w którym zajmuje się projektowaniem wnętrz, architektury mieszkaniowej oraz budynków użyteczności publicznej.