Home KONKURSY KDMA Wiara i Rozum. Kościół i szkoła jako generatory życia publicznego w krajobrazie współczesnego miasta
Wiara i Rozum. Kościół i szkoła jako generatory życia publicznego w krajobrazie współczesnego miasta
0

Wiara i Rozum. Kościół i szkoła jako generatory życia publicznego w krajobrazie współczesnego miasta

0

III WYRÓŹNIENIE

Marek Grąbczewski
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Na Odolanach, jednym z nowopowstałych warszawskich osiedli, toczy się spór pomiędzy mieszkańcami o ostatnią wolną działkę – czy zbudować tam kościół czy szkołę? Za obiema stronami przemawiają mocne argumenty: osiedle zamieszkiwane przez 15 tys. osób potrzebuje obydwu.

W moim projekcie chcę pokazać, że społeczność Odolan nie jest skazana na konflikt, w którym jedna strona może zwyciężyć jedynie kosztem drugiej.

Wbrew zerojedynkowemu podejściu, stosowanemu wcześniej wobec działki, postanowiłem podzielić ją na mniejsze części i dowieść, że nie tylko każda z nich wystarczy, by pomieścić na sobie w pełni funkcjonalną szkołę i piękną świątynię, ale także – że ta różnorodność może się stać wielkim atutem dla dotychczas pozbawionego przestrzeni wspólnych osiedla.

Budynek kościoła, a także otaczające go zagospodarowanie terenu, nie pełnią jedynie funkcji sakralnej – są one w pełni otwarte, dostępne dla każdego, kto chciałby z nich skorzystać. Tereny takie, jak kalwarie, parafialne biblioteki, kawiarnie czy ośrodki zajmujące się wsparciem osób w potrzebie, służą wszystkim członkom społeczności, niezależnie od wyznania.

Wszystkie te funkcje są potrzebne lokalnej społeczności. Nie zapewniło ich jednak ani miasto ani deweloperzy. W tym kontekście uważam, że taka pełna wzajemnego szacunku współpraca pomiędzy Kościołem i tą częścią lokalnej społeczności, która z nim się nie identyfikuje, może być szansą na realizację tych potrzebnych funkcji.

O autorze

Marek Grąbczewski

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Członek zespołu projektowego OVO Grąbczewscy Architekci. Laureat kilkunastu nagród i wyróżnień w krajowych i międzynarodowych konkursach architektonicznych, współautor nagradzanego budynku EXG w Częstochowie, a także wystaw „Ex Silesia Lux” i „Atlas Wolności”. Autor komiksów i grafik. Oprócz działalności architektonicznej i artystycznej autor tekstów dotyczących architektury, kultury i tematów społecznych. Publikował między innymi w magazynach „RZUT”, „Builder” i „Pressje”, a także na stronie klubjagiellonski.pl. Współpracuje z Klubem Jagiellońskim, autor grafik na portalu i w czasopiśmie idei ,,Pressje”.

open