1. Home
  2. KONKURSY
  3. KDMA
  4. AQUA_TERAPIA Projekt Parku Wodnego w Bielsku-Białej
AQUA_TERAPIA Projekt Parku Wodnego w Bielsku-Białej
0

AQUA_TERAPIA Projekt Parku Wodnego w Bielsku-Białej

0

LAUREAT III NAGRODY WSC

Wojciech Remer
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Mentor: dr inż. arch. Andrzej Duda

Projekt Parku Wodnego w Bielsku-Białej jest autorską odpowiedzią na ogłoszony w 2020 roku konkurs architektoniczny na projekt budowy zespołu basenów. Ideą projektu jest wpisanie w skomplikowane i mało atrakcyjne sąsiedztwo budynku, który stanie się wizytówką dzielnicy i zapoczątkuje jej przemianę. Autorska koncepcja zakłada rozszerzenie zagadnień konkursowych i dodatkowo skupia się na zrealizowaniu funkcji rehabilitacyjnej umożliwiającej wykorzystanie terapii wodnej. Regularny moduł tworzy prosty układ i bryłę, która formą i skalą stanowi element spajający pomiędzy zastaną zabudową jednorodzinną a wielorodzinną. Zastosowane modyfikacje formy budynku pozwalają wypełnić wnętrza naturalnym światłem pochodzącym w znaczącym stopniu ze świetlików dachowych oraz atrium w części basenowej. Główne elementy programu funkcjonalno-przestrzennego stanowi pełnowymiarowy 25-metrowy basen umożliwiający organizację zawodów sportowych oraz szereg basenów rehabilitacyjnych, które mogą służyć zarówno rekreacji. Wszystkie niecki basenowe zostały przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych, dzięki zaprojektowaniu bezpiecznych zjazdów do wody w formie pochylni oraz wykorzystaniu technologii ruchomego dna. Zaplecze szatniowo-sanitarne posiada specjalną strefę przeznaczoną wyłącznie dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się. Koncepcja Parku Wodnego wzbogaca ofertę basenów rehabilitacyjnych w Polsce i wskazuje możliwy kierunek połączenia basenów rekreacyjnych z funkcją terapii wodnej.

O autorze

Wojciech Remer

Absolwent Instytutu Architektury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu oraz Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Zdobywca wielu architektonicznych nagród, w tym pierwszej nagrody w Konkursie Dla Młodych Architektów 2019 za wyróżniający się poziom opracowania pracy konkursowej w programie Archicad. Od 2017 roku Architekt w zlokalizowanej na Śląsku pracowni GIGAarchitekci Artur Garbula.