1. Home
  2. KONKURSY
  3. KDMA
  4. WYNIKI KONKURSU
WYNIKI KONKURSU
0

WYNIKI KONKURSU

0

Prezentujemy listę Laureatów Konkursu dla Młodych Architektów w zadaniu architektonicznym Wyzwanie Młodego Architekta.

W imieniu organizatorów oraz Kapituły składam wielkie gratulacje i uznanie dla młodych projektantów, którzy po raz kolejny dowiedli w konkursie, że architektura oraz budownictwo stanowią dla nich zawodowy cel i pasję.

Młodzi Architekci i Młodzi Inżynierowie. Laureaci edycji 2020/2021 wyłonieni z imponującej grupy kilkuset uczestników!

W starciu pomysłów pokazali autorskie rozwiązania oraz inspiracje, często głębokie przemyślenia i dużą wrażliwość na wskazane problemy współczesnego świata, a nie tylko spojrzenie na własne wyzwania projektowe.

Pragnę podziękować Kapitule: mistrzom architektury oraz autorytetom w dziedzinie budownictwa, przedstawicielom nauki i biznesu, wszystkim tym, którzy wykazali wolę oraz chęć, by podjąć się odpowiedzialnej misji edukowania i wspierania młodego pokolenia w działaniach twórczych.

Program Builder For The Future (B4F), którego konkursy są ważnymi, lecz nie jedynymi elementami,  stał się przyczynkiem do budującej rywalizacji wyższych uczelni technicznych z całego kraju. Dlatego w tym roku kieruję wyrazy uznania również dla dydaktyków za ich wkład w proces kształcenia i promowania utalentowanej i ambitnej młodzieży.

Wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji Konkursu Dla Młodych Architektów i Konkursu Dla Młodych Inżynierów, a zwłaszcza laureatom – serdecznie gratulujemy i z dumą prezentujemy zwycięskie prace.

Laureatom gratuluję wysokiej oceny ich prac dokonanej przez najlepszych polskich projektantów. To najcenniejsza z nagród!

Danuta Burzyńska, Redaktor Naczelna miesięcznika ”Builder”


*************************

PREZENTACJA LAUREATÓW W LIPCOWYM BUILDERZE

WYZWANIE MŁODEGO ARCHITEKTA

Autorska odpowiedź młodego architekta będąca dla niego wyzwaniem projektowym we wskazanym zagadnieniu i przyjętym przez niego zakresie, zaprezentowana w formie projektu lub jego fragmentu stanowiącego to wyzwanie, w przyjętej przez autora skali.


I NAGRODA – 8.000 zł
Remiza jako inkluzywny element przestrzeni

Aleksandra Lisiak
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej


II NAGRODA – 5.000 zł
Architektura jako czuły narrator. Przywracanie zapomnianej historii

Michał Kołodziej
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

III NAGRODA – 3.000 zł
Architektura kryzysu klimatycznego – rewitalizacja opuszczonych ośrodków narciarskich w Alpach

Barbara Płonczyńska
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

I WYRÓŻNIENIE – 1.000 zł
Początek końca – Muzeum Doczesne we Wrocławiu

Łukasz Modrzejewski
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

II WYRÓŻNIENIE – 1.000 zł
Nowa geografia: Antropocentrum. Muzeum historii nienaturalnej w Katowicach

Dobrochna Lata
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

III WYRÓŻNIENIE – 1.000 zł
Mission Possible

Szymon Chrzanowski
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Sebastian Krawczyk
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

WYRÓŻNIENIE HONOROWE – 1.000 zł
Salinarium

Aleksander Blicharski
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Olga Gumienna
Wydział Architektury Uniwersytetu Technicznego w Delft

Marcin Osak
Wydział Architektury Uniwersytetu Technicznego w Delft

FINALIŚCI

FAMILOFT21

Klaudia Elsner
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

VACUUM

Michał Kacprzyk
Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej

Projekt nowoczesnego ośrodka kultury dla seniorów w Rzeszowie

Karolina Kowal
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej

Parkowiec. Projekt wielowarstwowej struktury parkowej w zagęszczającej się tkance miejskiej

Sabrina Tkaczuk
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach

WYRÓŻNIENIA DODATKOWE ZA NAJLEPSZE PROJEKTY WYKONANE W PROGRAMIE ARCHICAD PRZYZNANE PRZEZ FIRMĘ WSC SZYMANIK I S-KA

I NAGRODA – 3.000 zł i voucher na szkolenie BIM Manager
Floating Green Factory

Monika Zielińska
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Karolina Indyk
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Dawid Szczypior
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

II NAGRODA – 2.000 zł i voucher na szkolenie BIM Manager
Vuoskojaure Motell w Szwecji

Kamil Federyga
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

III NAGRODA – 1.000 zł i voucher na szkolenie BIM Manager
Wykreuj

Katarzyna Jasińska
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Kamila Boroch
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Sandra Puchacz
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

WYRÓŻNIENIE
Przystań kajakowa

Dorota Skoroda
Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

WYRÓŻNIENIE
Centrum hotelowo-usługowe podłączone pod tunel TBM we Wrocławiu

Cezary Goral
absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej

Kamil Szymański
absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej

Wojciech Kubiak
student II roku studiów magisterskich Wydziału Budownictwa Politechniki Wrocławskiej oraz absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej

WYRÓŻNIENIE
Dom poza domem – hotel Fundacji Ronalda McDonalda dla rodzin hospitalizowanych dzieci we Wrocławiu

Monika Pasternak
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI OPISAMI NAGRODZONYCH PROJEKTÓW

*************************

Co może być wyzwaniem dla młodego architekta w roku 2021, co może nim być w roku 2022? „Siła rodzi się z przymusu, a umiera z wolności”[1] jak powiedział Leonardo da Vinci . O czym powinniśmy myśleć jeśli możemy teoretycznie o wszystkim? Co powinno nam odbierać tę prawie  demoralizującą , jak się okazuje , wolność tworzenia?

Chcemy by nas słuchano, pragniemy by architekci uczestniczyli w naprawianiu świata, który udało się zepsuć do granic  bezpieczeństwa  i przyrody i mieszkających w niej ludzi. Nic dziwnego, że najlepsze prace VIII edycji konkursu KDMA  dotyczyły zagrożeń,  jakie nasza rozhasana cywilizacja stworzyła naturze, która odpłaca  nam niestety pięknym za nadobne. Zagadnienia ginących wód słonego morza, śmieci dryfujących po oceanach, organizacji publicznego bezpieczeństwa  w obliczu coraz bardziej nieokiełznanych żywiołów, a zwłaszcza ognia,  stały się przekonywującymi celami rozwiązań  architektonicznych, gdzie nie chodziło już o poszukiwanie piękna kulturowego i wartości moralnych,  a o reakcję  na funkcjonowanie otaczającego nas środowiska, które przerabiamy na  tzw. środowisko wybudowane. Jesteśmy w bardzo interesującym momencie  przełomu wartości w architekturze, nieco podobnym do przełomu Oświeceniowego. Wówczas, w obliczu innych  odkrytych praw przyrody,  geometria, proporcje, harmonia – wszystkie panujące dotąd kryteria prowadzące do piękna   zapisywanego w geometriach zostały zastąpione przez uwarunkowania rządzące obiektywnym wykonywaniem czynności  ludzi  w określonych budynkach. Przestrzeniami  szpitali miały rządzić odtąd przepływy świeżego powietrza  zapewniające higienę; struktura  przestrzenna więzień  była podporządkowywana zasadzie maksymalnego nadzoru. Człowiek zaczął być widziany jako beneficjent wiedzy dotyczącej jego własnego dobra, nie, jak w poprzedniej epoce – jako uniwersalny wzór  ilustrujący boską zasadę rządzącą, według której projektowano mu świat.  Można zaryzykować porównanie, że aktualne relacjonowanie architektury z  zasobami  energetycznymi przez nią konsumowanymi   jest podobnym gwałtownym zwrotem. Z platformy społeczno-estetyczno-kulturowej architektura przenosi  się bardziej na platformę międzybranżowej współpracy z inżynierami środowiska, ekologami, konstruktorami, materiałoznawcami . Architektura musi się stawać coraz bardziej pragmatyczna, coraz bardziej uczestniczyć w przyrodniczej wymianie energii, ciepła, powietrza, obrocie wody, gazów, materiałów. Chodzi nie tylko o dostępne zasoby materialne i energetyczne  –  również wnioski, które już płyną dla projektantów z analiz rozprzestrzeniania się  ostatniego śmiercionośnego wirusa COVID 19, przekładają się na konkretne formy i rozwiązania architektoniczne . Uwarunkowania kulturowe, moralne, ideologiczne, humanistyczne,  musimy traktować już jako  funkcjonujące, ale nie  wyłącznie rządzące, determinanty projektowe. To już wiemy i musimy stosować.  Wyzwaniem jest  teraz włączenie budynków w system metaboliczny i krwionośny całego  świata, widzenie budynków  i miast jako uczestników przyrodniczych cykli, gdzie ewolucja pomaga tym, którzy potrafią przetrwać. Innej drogi już nie ma.
prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz , Przewodnicząca Kapituły Konkursu dla Młodych Architektów


  • [1] Za : Władysław Stróżewski, Dialektyka twórczości, PWM, 1983, s. 282.


Jestem pod wrażeniem wrażliwości architektonicznej, społecznej i dziejowej, jaką reprezentują prace przysłane na konkurs w tegorocznej edycji. Emanuje z nich pasja, humanizm i empatia. Piękno wynika z tych trzech czynników. Wybór pracy najlepszej był naprawdę trudny. Każda bowiem z nagrodzonych i wyróżnionych prac w doskonały sposób ilustruje problem, wyzwanie które postawili przed sobą młodzi adepci zawodu architekta. Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów na drodze zawodowej wszystkim finalistom konkursu planując jego kolejną edycję.
Marta Sękulska-Wrońska, Partner WXCA, Prezes Zarządu OW SARP

Kolejny rok w dobie pandemii koronawirusa i drugi już Konkursu dla Młodych Architektów on-line. Tegoroczna edycja obfitowała wieloma pracami na bardzo dobrym poziomie. Kapituła była zgodna jeśli chodzi o wyłonienie Laureatów, którzy z dużą wrażliwością odczytali intencje zadań – wyzwań teraźniejszości i przyszłości otaczającego nas świata. Nagrodzone i wyróżnione prace cechowały się dobrym poziomem architektonicznym i graficznym. Zrównoważony rozwój i dbałość o przyszłość powinny iść w parze z pamięcią o przeszłości. Gratulacje dla Laureatów i podziękowania dla wszystkich uczestników!
Piotr Dauksza, Prezes Zarządu H+H Polska