1. Home
  2. KONKURSY
  3. KDMA
  4. I MIEJSCE W RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21
I MIEJSCE W RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21

I MIEJSCE W RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21

0

Oddajemy głos dziekanom Wydziałów Architektury, które znalazły się w RANKINGU TOP10 FOR THE FUTURE 2020/21.

I MIEJSCE
POLITECHNIKA KRAKOWSKA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

dr hab. inż. arch., prof. PK
MAGDALENA KOZIEŃ-WOŹNIAK
Dziekan Wydziału Architektury
Politechniki Krakowskiej

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej zawsze stara się wspierać rozwój studentówarchitektury WA PK. Dlatego bardzo popieramy wszelkie inicjatywy, w których studencimogą podnosić swoje kwalifikacje. Jednym z najważniejszych dla wydziału i dla studentów wkończącym się rokuakademickimbyłDzień Młodego Architekta na Politechnice Krakowskiej.Sytuacja pandemiczna zmusiła organizatorów do zmiany formuły spotkania i zastąpienia gowykładami online. Dzięki doskonałej organizacji, jaką pokazał miesięcznik „Builder” iwielkiemu zaangażowaniu studentów WA udało się zorganizować bardzo interesujące iniepowtarzalne wydarzenie. Mamy nadzieję, że takie prelekcje będą się mogły odbywać nanaszym wydziale i będą możliwe dalsze spotkania studentów z miesięcznikiem „Builder”.Bardzo dziękujemy za dotychczasową współpracę i liczymy na dalszą.