Home KONKURSY KDMA Remiza jako inkluzywny element przestrzeni
Remiza jako inkluzywny element przestrzeni
0

Remiza jako inkluzywny element przestrzeni

0

I NAGRODA

Aleksandra Lisiak
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Polska jest statystycznie jednym z najbardziej wiejskich krajów w UE. Jej obszary pozamiejskie są wystawione na działanie zmian klimatu, cierpią m.in z powodu suszy zwiększającej skalę pożarów. Nierozerwalnie z tematem wsi związana jest funkcja remizy.  Inkluzywny charakter w połączeniu z ciągłością istnienia OSP powoduje jej silne zakorzenienie w społecznej świadomości. Sieć wspólnot, jaką tworzą strażnice, obrazuje fenomen organizacji i jej potencjał. Projektowana remiza ma szansę stać się katalizatorem pozytywnych zmian poprzez poszerzenie oferty kulturalno-społecznej wpisanej w tradycyjny trójkąt zależności kościół – remiza – sołtys.

Lokalizacja została wybrana przez nałożenie na siebie dwóch map: gmin niewystarczająco zabezpieczonych pożarowo oraz terenów wartościowych przyrodniczo. Projekt zakłada stworzenie sieci strażnic we wsiach otaczających Krzesiński Park Krajobrazowy tworząc w ten sposób ścieżkę turystyczną. Elementami inicjującymi interwencje są wieże obserwacyjne.

Projekt skupia się na jednostce w Połęcku. Plan bazuje na schemacie zabudowy zagrodowej. Założenie składa się z dwóch placów, publicznego i strażackiego, które dzieli hala garażowa. Obiekt został wzniesiony z ubijanej ziemi z wykopów. Prosta technologia pozwala mieszkańcom na uczestniczenie w procesie budowy. Zwieńczeniem jest budowa mostu, którego istnienie ułatwia działanie OSP i skłania do integracji. Założenie spaja ceglasty materiał korespondujący z otaczającą zabudową i strażacką czerwienią.

O autorce

Aleksandra Lisiak
Ukończyła Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej w 2020 roku jako II najlepszy absolwent. Od początku studiów zdobywa doświadczenie pracując we wrocławskich i poznańskich biurach projektowych oraz uczestnicząc w konkursach studenckich i profesjonalnych. Została wyróżniona m.in. honorową nagrodą Prix Annuel de la SARPFR, II nagrodą w konkursie realizacyjnym SARP na Infocentrum w Poznaniu czy III nagrodą w otwartym konkursie AKUPUNKTURA. Długo działała jako organizator spotkań z architektami i architektkami w ramach koła metA. Od czerwca zaczyna praktykę architektoniczną w Szwajcarii.

open