1. Home
  2. DWA OBLICZA
  3. KONKURS DWA OBLICZA
  4. O PERSPEKTYWACH BRANŻY BETONU KOMÓRKOWEGO I PREFABRYKACJI
O PERSPEKTYWACH BRANŻY BETONU KOMÓRKOWEGO I PREFABRYKACJI

O PERSPEKTYWACH BRANŻY BETONU KOMÓRKOWEGO I PREFABRYKACJI

0

W dniach 11–12 października 2022 r. odbyła się długo oczekiwana Konferencja Stowarzyszenia Producentów Betonów. Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią COVID19 mieliśmy okazję uczestniczyć w VII edycji wydarzenia.

Szymon Kurek

Konferencja odbyła się w hotelu Narvil w Serocku koło Warszawy i zgromadziła przeszło trzystu uczestników. Organizatorzy postarali się o udział najwybitniejszych postaci branży. Podczas trzynastu referatów oraz dwóch dużych paneli dyskusyjnych podjęto temat kierunków rozwoju budownictwa w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej w Europie i na świecie. Hasło konferencji: „Prefabrykacja betonowa i beton komórkowy w budownictwie” zobowiązało również do poruszenia zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem, a więc możliwościami konstruowania i stosowania prefabrykacji betonowej w budownictwie dążącym do zeroemisyjności.

Aktualny stan branży

Prognozy dotyczące przyszłości branży pomimo niepewnych czasów są nader optymistyczne. Według raportu opracowanego przez PMR sprzedaż cementu w 2023 roku osiągnie poziom sprzed pandemii, choć dane GUSu wskazują, że w roku 2021 produkcja tego spoiwa była i tak rekordowo wysoka. Profesor Wit Derkowski z Politechniki Krakowskiej podczas sesji otwierającej konferencję podzielał ten optymizm. „W obszarze naszej działalności najważniejsze są te kwestie, które mogą odpowiedzieć na potrzebę rozwoju, a branża rozwija się pomimo licznych trudności związanych z aktualną sytuacją na świecie. Jestem głęboko przekonany, że prefabrykacja i beton komórkowy z powodzeniem wpisują się w nową szansę, jaką jest filozofia gospodarki o obiegu zamkniętym”.

Branża już teraz ma na tym polu powody do dumy. Dyskutanci zwracali uwagę na możliwość łatwego demontażu elementów prefabrykowanych czy stosowanie materiałów samozagęszczalnych. Polska dogania w zakresie innowacyjności rynki skandynawskie. Rozwiązania pozwalające na łatwą modyfikację materiału (ale też zmniejszenie ilości odpadu na etapie produkcji) w połączeniu z wdrażaniem rozwiązań prośrodowiskowych to zdaniem panelistów konferencji główny środek do osiągnięcia europejskiej czołówki.

Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju

Aby tego dokonać, w ciągu najbliższych pięciu lat należy zredukować energię produkcyjną o dziesięć procent, głównie za sprawą energii odnawialnej i odzysku ciepła. Paneliści zwracali uwagę, że równie istotnym krokiem będzie zmniejszenie zużycia wody, a także redukcja emisji CO2, ale i działania około-produkcyjne, takie jak wymiana floty samochodowej firm na pojazdy hybrydowe przy jednoczesnej optymalizacji transportu.

Wszystkie te inicjatywy są kluczowe nie tylko w rozumieniu praktycznym. To także rosnące wymogi prawne i etyczne. Postępujące zmiany klimatyczne zwiększają wrażliwość społeczną na kwestie ekologiczne, o czym dyskutowano m.in. w perspektywie zatrudnienia. Branża prefabrykacji betonowej i betonu komórkowego chce być również atrakcyjnym pracodawcą.

Gala

Kulminacyjnym momentem konferencji było ogłoszenie zwycięzcy I edycji Konkursu architektoniczno-inżynierskiego zorganizowanego przez redakcję „Buildera” wraz z SPB pt. „Dwa oblicza jedna przyszłość betonu komórkowego i prefabrykacji betonowej”, gdzie tegorocznym zadaniem był Projekt koncepcyjny architektoniczno-inżynierski współczesnego akademika marzeń w wybranej lokalizacji, uwzględniający zastosowanie dwóch podstawowych technologii: prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). W części wieczornej podczas uroczystej kolacji goście mieli okazję wysłuchać koncertu Stanisława Soyki.

NAGRODA GRAND PRIX – 24 TYS. ZŁ DLA ZESPOŁU
Politechnika Warszawska
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej,
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

SIEDLISKO STUDENCKIE PRZY POLU MOKOTOWSKIM – AKADEMIK MARZEŃ

Zespół: Marta Nawrocka, Wydział Architektury, Mikołaj Niewęgłowski, Wydział Architektury, Rafał Konert, Wydział Inżynierii Lądowej, Artur Fushtei, Wydział Inżynierii Lądowej.

Opiekunowie: dr inż. arch. Anna Tofiluk, Wydział Architektury, dr inż. Piotr Knyziak, Wydział Inżynierii Lądowej.

O PROJEKCIE:
https://builder4future.pl/2022/06/23/nagroda-grand-prix-24-tys-zl-dla-zespolu-politechnika-warszawska/

Zdjęcia foto/Legionowo Marek Antoszkiewicz