1. Home
  2. Aktualności
  3. NAGRODA GRAND PRIX – 24 TYS. ZŁ DLA ZESPOŁU POLITECHNIKA WARSZAWSKA
NAGRODA GRAND PRIX – 24 TYS. ZŁ DLA ZESPOŁU POLITECHNIKA WARSZAWSKA

NAGRODA GRAND PRIX – 24 TYS. ZŁ DLA ZESPOŁU POLITECHNIKA WARSZAWSKA

0

Prezentujemy projekt SIEDLISKO STUDENCKIE PRZY POLU MOKOTOWSKIM – AKADEMIK MARZEŃ, który zdobył nagrodę NAGRODA GRAND PRIX, w Konkursie „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓRKOWEGO I PREFABRYKACJI BETONOWEJ, w zadaniu „Projekt koncepcyjny architektoniczno-inżynierski współczesnego akademika marzeń w wybranej lokalizacji”, uwzględniający zastosowanie dwóch podstawowych technologii: prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK).

NAGRODA GRAND PRIX i 24 TYS. ZŁ DLA ZESPOŁU

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ

SIEDLISKO STUDENCKIE PRZY POLU MOKOTOWSKIM – AKADEMIK MARZEŃ

Zespół: Marta Nawrocka, Wydział Architektury, Mikołaj Niewęgłowski, Wydział Architektury, Rafał Konert, Wydział Inżynierii Lądowej, Artur Fushtei, Wydział Inżynierii Lądowej.

Opiekunowie: dr inż. arch. Anna Tofiluk, Wydział Architektury, dr inż. Piotr Knyziak, Wydział Inżynierii Lądowej.

Celem projektu jest pokazanie na przykładzie akademika, że wykorzystując prefabrykację można tworzyć zróżnicowane przestrzenie o rozmaitych kształtach. Akademik zlokalizowany został przy parku Pole Mokotowskie. Obiekt składa się z siedmiu budynków zapewniających mieszkanie dla prawie 400 osób oraz skupia w sobie liczne funkcje służące zarówno studentom jak i mieszkańcom miasta. Pojedynczy budynek został obmyślany tak, by móc stworzyć go w pełni z prefabrykatów. Moduł mieszkalny stanowi moduł elewacji oraz podstawową jednostkę budulca budynku, a moduły powielone wokół środka zamykają kubaturę wytwarzając wewnętrzny dziedziniec. To on stanowi centrum życia domu. W parterze wydzielono część na usługi wykorzystując te same prefabrykowane moduły konstrukcyjne. Tam też część studencka oddzielona jest od części usługowej krzywoliniową ścianą powstałą z bloczków z betonu komórkowego.  

Do komunikacji między budynkami służy kładka z prefabrykowanych elementów, która miękkim, dynamicznym kształtem przełamuje statyczny rytm elewacji. Na niej znajdują się również obiekty małej architektury oraz zieleń umożliwiająca studentom rekreację i naukę na świeżym powietrzu. Przewidziane są ogródki społeczne, liczne ławki, miękkie, mineralne nawierzchnie do uprawiania sportów oraz ścieżka, która płynnie łączy założenie z Polem Mokotowskim. Całość wypełniona zielenią stwarza otoczenie pozwalające studentom realizować swoje zainteresowania i naukę w przyjaznym miejscu w pobliżu swojej uczelni. 

O autorach:

nż. arch. Marta Nawrocka 
Architektka, studentka studiów magisterskich na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Ukończyła studia inżynierskie zdobywając wyróżnienie pierwszego stopnia w konkursie na najlepszy dyplom 2020 roku. W swoich pracach poszukuje różnych rozwiązań, za pomocą których architektura może wielopłaszczyznowo oddziaływać na emocje odbiorców. Na co dzień projektuje w warszawskiej pracowni WXCA. 

inż. arch. Mikołaj Niewęgłowski 
Ukończył studia inżynierskie na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w 2020 roku. Laureat konkursów architektonicznych i graficznych (m.in. Pomnik w Kamieniu, Identyfikacji graficzna BDA-SARP, Dyplom z Archicadem 2020, Identyfikacja graficzna na 100-lecie TUP). Swoje doświadczenie zawodowe zbierał współpracując z pracownią WXCA. 

inż. Artur Fushtei
Student I roku na studiach II stopnia Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Specjalizacja: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie. Koło Naukowe Konstrukcji Żelbetowych – “Żelbetnik”. 

inż. Rafał Konert 
W 2020 roku ukończył studia inżynierskie w specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Aktualnie student ostatniego roku studiów magisterskich na specjalizacji Konstrukcje Budowlane. Od ponad dwóch lat łączy studia i pracę jako asystent projektanta konstrukcji. 

Opiekunowie

Anna Tofiluk, dr inż. arch.
Architektka, adiunktka na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Zainteresowania naukowe i związane z praca dydaktyczną: zrównoważone projektowanie architektoniczne/urbanistyczne, ergonomia, projektowanie uniwersalne, technologie budowlane w architekturze ze szczególnym uwzględnieniem prefabrykacji, rysunek techniczny. Autorka publikacji związanych z powyższymi tematami. Członek Koła Architektury Zrównoważonej OW SARP. 

Dr inż. Piotr Knyziak
Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej od 2000 roku. Specjalizuje się w analizie stanu technicznego i rozwiązaniach modernizacyjnych budynków wykonanych w technologii tzw. „wielkiej płyty”.  Zajmuje się również doskonaleniem podstaw naukowych oraz praktycznymi aspektami wykorzystania norm projektowania konstrukcji z betonu. Dorobek dydaktyczny obejmuje prowadzenie licznych prac dyplomowych, zajęć dydaktycznych głównie z zakresu konstrukcji żelbetowych, żelbetowych sprężonych, symulacji i analiz inżynierskich wykorzystujących MES, modelowania CAD/BIM. Członek Komisji Nauki Oddziału Warszawskiego PZITB, członek komitetów redakcyjnych czasopism. Współautor dwu popularnych książek służących projektantom i studentom budownictwa do obliczania konstrukcji żelbetowych. 


ORGANIZATORZY KONKURSU:
miesięcznik Builder, Stowarzyszenie Producentów Betonów

PARTNER TECHNOLOGICZNY: WSC Witold Szymanik i S-ka

Fundatorem nagród w Konkursie „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ JEST STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW”

WYNIKI KONKURSU

SKŁAD KAPITUŁY