1. Home
  2. DWA OBLICZA
  3. KONKURS DWA OBLICZA
  4. DZIESIĘĆ DRUŻYN, JEDNO ZADANIE, WIELE MOŻLIWOŚCI
DZIESIĘĆ DRUŻYN, JEDNO ZADANIE, WIELE MOŻLIWOŚCI

DZIESIĘĆ DRUŻYN, JEDNO ZADANIE, WIELE MOŻLIWOŚCI

0

W tegorocznej, drugiej edycji konkursu „Dwa oblicza – jedna przyszłość”, zorganizowanego w ramach programu Builder for the Future, reprezentanci najlepszych uczelni budowlanych w Polsce stanęli przed wyzwaniem stworzenia projektu nowej siedziby Stowarzyszenia Producentów Betonów współorganizatora wydarzenia.

Projekt koncepcyjny architektoniczno-inżynierski nowoczesnego centrum technologicznego wraz z kompleksem biurowym, będącym siedzibą SPB, na działce w Porcie Żerańskim w Warszawie miał uwzględniać dwie technologie: prefabrykację betonową oraz użycie autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Do zadania przystąpiło dziesięć studenckich zespołów reprezentujących kierunki architektury i budownictwa ogólnopolskich uczelni wyższych.

W swoich projektach przyszli architekci oraz inżynierowie postawili na kilka zaskakujących rozwiązań, zwłaszcza takich, które uwzględniają funkcję publiczną. Warszawski port rzeczny położony u wybrzeża Wisły oferuje ku temu znakomite warunki.
– Poziom tegorocznego konkursu należy uznać za wysoki z racji zaskakującej różnorodności rozwiązań pomimo dość ograniczonego, wydawałoby się, zakresu czy też pola działania. To pozwala patrzeć w przyszłość z dużym optymizmem. Wierzę, że doświadczenie, które młodzi twórcy zdobyli podczas tej rywalizacji, przyniesie nam wszystkim, całej branży, spore korzyści – powiedział prof. Jerzy Grochulski, Prodziekan ds. Ogólnych Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej oraz Przewodniczący kapituły konkursowej.

Grzegorz Bajek, Prezes SPB, położył nacisk na popularyzację współpracy pomiędzy studentami z wydziałów budownictwa oraz architektury. Z doświadczeń poprzednich konkursów wynika, że cel tej współpracy udaje się zrealizować.

Z kolei Paweł Chudzik, Associate w Buro Happold, zauważył, że studenci w swoim codziennym życiu, wypełnionym nauką i wykładami, nie mają zbyt wielu okazji do współpracy. – Dlatego właśnie podobne konkursy uważam za świetną możliwość nawiązywania więzi międzybranżowych, wymiany doświadczeń oraz zmierzenia się z oczekiwaniami specjalistów – stwierdził.

O integracji środowisk, nauce współpracy i poziomie prac mówił natomiast prof. Klaudiusz Fross, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. – Pomimo różnorodności propozycji konkursowych widać tę nić porozumienia i współpracy między zespołami, zwłaszcza na płaszczyźnie przygotowania merytorycznego.

Zwycięski zespół otrzyma nagrodę Grand Prix oraz 16 tys. zł. Finał konkursu i ogłoszenie laureatów odbędą się podczas VIII Konferencji SPB w dniach 7–9 października 2024 r.


POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku


POLITECHNIKA GDAŃSKA
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Wydział Architektury


POLITECHNIKA KRAKOWSKA
Wydział Inżynierii Lądowej
Wydział Architektury


POLITECHNIKA ŁÓDZKA
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska


UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Instytut Architektury i Urbanistyki


POLITECHNIKA POZNAŃSKA
Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu
Wydział Architektury


POLITECHNIKA ŚLĄSKA
Wydział Budownictwa
Wydział Architektury


WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE
Wydział Architektury – kierunek architektura, kierunek budownictwo


POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
Wydział Architektury


POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Wydział Inżynierii Lądowej
Wydział Architektury