Home Z STARE KATEGORIE Builder 4Young Architects BIM – NOWE ŚCIEŻKI KARIERY
BIM – NOWE ŚCIEŻKI KARIERY
0

BIM – NOWE ŚCIEŻKI KARIERY

0

Menedżer Informacji to rola niezwykle ważna w projekcie BIM, mimo że w pewnym sensie ukryta. Podziwiając piękną architekturę czy znakomite finansowe lub harmonogramowe wyniki projektu BIM warto pamiętać, że prawdopodobnie nie byłoby tych sukcesów, gdyby nie sprawne, zapewniające płynność, bezpieczeństwo i rozsądne ramy zarządzanie procesem informacyjnym projektu przez Menedżera Informacji.

Rola Menedżera Informacji jest nową rolą w procesie realizacji projektu w BIM, w odróżnieniu od wielu innych nie uległa redefinicji związanej z nowymi narzędziami i metodami pracy – i wymogami, jakie w związku z tym stawiają – ale została niejako wymuszona na procesie BIM przez nowe wyzwania, jakie praca w wielobranżowych zespołach projektowych przynosi każdego dnia. Kim jest i jaka jest rola Menedżera Informacji w procesie BIM? Odpowiedź na to pytanie nie jest taka oczywista, nie wystarczy analiza słów „Menedżer” i „Informacja”, żeby poprawnie zdekodować treści, które niesie. Żeby zrozumieć znaczenie i umieć umiejscowić to stanowisko – czy raczej rolę – w inwestycjach realizowanych z zastosowaniem metodyki BIM odwołajmy się do istniejących dokumentów i praktyki z Wielkiej Brytanii, która, jak wiemy, najbardziej chyba zaawansowała uporządkowanie pojęć, zasad i metod pracy w BIM.

CZYTAJ DALEJ >>

open