1. Home
 2. Z STARE KATEGORIE
 3. Builder 4Young Architects
 4. RUSZA 6 EDYCJA PROGRAMU
RUSZA 6 EDYCJA PROGRAMU

RUSZA 6 EDYCJA PROGRAMU

0

BUILDER FOR THE YOUNG ARCHITECTS jest społecznym programem edukacyjnym zainicjowanym w 2013 roku i realizowanym przez miesięcznik Builder. Wspólnie z programem Builder For The Young Engineers tworzą program Builder For The Future.

Celem Programu jest wspieranie młodych architektów w uzupełnianiu edukacji, poszerzaniu fachowej i praktycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz promocja polskiej architektury.

Program realizowany jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich, Fundacją im. Stefana Kuryłowicza, wydziałami architektury uczelni publicznych i prywatnych oraz organizacjami studenckimi i kołami naukowymi. Partnerami Strategicznymi Programu są wiodące na budowlanym rynku firmy, które wspierają program organizacyjnie i merytorycznie.

Program wzbogacają wiedzą, doświadczeniem oraz autorytetem wybitni polscy architekci, a także menedżerowie i doradcy techniczni z firm, aktywnie uczestnicząc w tworzeniu i moderowaniu programu.

Ważnym elementem programu Builder For The Young Architect są wykłady, warsztaty i ćwiczenia praktyczne, a także konsultacje i wizyty studialne na placach budowy. Program umożliwia integrację środowiskową i wymianę doświadczeń. Poprzez bogatą zawartość merytoryczną i zaangażowanie wybitnych architektów, inżynierów oraz menedżerów budownictwa dajemy Wam wyjątkową okazję sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności. Najbardziej aktywni, biorąc udział w konkursach, pokazują swój talent i zaangażowanie.

Zapewniamy bezpośredni dostęp do bogatej biblioteki „Buildera” – zawierającej materiały i publikacje techniczne oraz naukowe.

Każda edycja Programu kończymy w maju wyjątkowym wydarzeniem, jakim jest Gala Builder For The Future, podczas której swój finał mają Konkurs dla Młodych Architektów i Konkurs dla Młodych Inżynierów Budownictwa.

BUILDER FOR THE FUTURE – FILM

Udział studentów i młodych inżynierów w programie jest całkowicie bezpłatny.

 

DZIAŁANIA EDUKACYJNE W RAMACH BUILDER FOR THE YOUNG ARCHITECTS
 • DZIEŃ MŁODEGO ARCHITEKTA I INŻYNIERA BUDOWNICTWA
  Całodniowe wydarzenie, na które składają się: wykłady, warsztaty i ćwiczenia praktyczne, konsultacje branżowe, materiały edukacyjne, strefa kariery. Miejsce: Warszawa. Udział bezpłatny. Uczestnicy: do 500 osób. Uczestnikom gwarantujemy dodatkowo lunch i napoje. Czas trwania: od godz. 10.00 do godz. 17.00.
  „Moim zdaniem Dzień Młodego Architekta to jedyna szansa dowiedzenia się czegoś nowego w zakresie architektury, zdobycia wiedzy i zainspirować się wykładami wybitnych architektów. Zrozumieć czy jesteś na prawidłowej drodze życia i czy architektura jest Twoją pasją.” – Alina Komarnytska
 • DZIEŃ MŁODEGO ARCHITEKTA W SARP
  Całodniowe wydarzenie o charakterze tematycznych warsztatów i ćwiczeń praktycznych oraz konsultacji branżowych dla wybranej grupy młodych architektów. Miejsce: Siedziba SARP w Warszawie. Udział bezpłatny. Uczestnicy: 100–150 osób. Uczestnikom gwarantujemy dodatkowo lunch i napoje. Czas trwania: od godz. 11.00 do godz. 16.00.
 • CASE STUDY
  Wizyty studialne na wybranych placach budowy w całej Polsce. Uczestnicy: studenci architektury i budownictwa, młodzi architekci oraz inżynierowie budownictwa, do 50 osób. Udział bezpłatny. Czas trwania: od godz. 10.00 do godz. 14.00.
 • WARSZTATY BRANŻOWE
  Szkolenia i ćwiczenia praktyczne z zakresu wybranych technologii budowlanych, procesów projektowych lub realizacyjnych, prowadzone we współpracy z wybranymi firmami z przemysłu budowlanego, wykonawczymi i okołobudowlanymi. Uczestnicy: studenci architektury i budownictwa, młodzi architekci i inżynierowie budownictwa, do 50 osób. Uczestnikom gwarantujemy dodatkowo lunch i napoje. Czas trwania: od godz. 10.00 do godz. 14.00.
 • PUBLIKACJE I MATERIAŁY EDUKACYJNE
  Stały i bezpłatny dostęp do materiałów informacyjnych i edukacyjnych oraz katalogów technicznych firm, cyfrowych wydań Buildera oraz innych publikacji z Biblioteki Buildera i całej bazy artykułów, w tym naukowych, za pośrednictwem www.buildercorp.pl.

KONKURSY

W konkursach mogą brać udział studenci oraz młodzi architekci i inżynierowie budownictwa różnych specjalności, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Prace mogą być przygotowane specjalnie na konkurs lub też mogą być to zadania realizowane w ramach standardowego procesu edukacyjnego, w szczególności prace semestralne, inżynierskie lub magisterskie, a także zadania przygotowywane w ramach kół naukowych. Warunkiem jest spełnienie przez pracę lub uzupełnienie jej o określone w zadaniach konkursowych kryteria. Zadania mogą być indywidualne lub zespołowe.

„Poziom konkursu z roku na rok jest coraz wyższy. Młodzi ludzie coraz lepiej orientują się we współczesnej architekturze, a projekty, które prezentują są bardzo dojrzałe, przemyślane i świetnie pokazane.” – Oskar Grąbczewski architekt, OVO Grąbczewscy członek kapituły KDMA

 

 • KONKURS WSPÓLNY DLA MŁODYCH ARCHITEKTÓW I INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
  Po raz pierwszy ogłaszamy wspólny konkurs dla młodych architektów i inżynierów budownictwa. RZEKA, KTÓRA ŁĄCZY – projekt koncepcyjny zagospodarowania nabrzeży po obu stronach rzeki w mieście – kompleks obiektów średniej wielkości mających zaspokajać funkcje kultury, rekreacji i drobnych usług, połączonych ze sobą wybraną formą komunikacji, np. kładka, most, kolej linowa, prom itp. Kompleks powinien świadczyć usługi całorocznie. Lokalizacja (nad dowolną rzeką) do wyboru przez projektanta. Koncepcja powinna składać się z części: architektonicznej i konstrukcyjnej. Projekt musi być wykonany w zespołach architektoniczno-konstruktorskich.
 • KONKURS GŁÓWNY – MANIFEST MŁODEGO ARCHITEKTA
  W ramach Konkursu Głównego uczestnik (indywidualny lub zespół) zgłasza pracę koncepcyjną stanowiącą jego autorską odpowiedź na zadanie konkursowe. Zachęcamy do innowacyjnego, autorskiego spojrzenia, przyszłościowego, z przemyślanym odniesieniem się do tradycji oraz z uwzględnieniem wyzwań przyszłości.
 • KONKURS DETAL ARCHITEKTONICZNY – MATERIAŁY I TECHNOLOGIE W ARCHITEKTURZE
  W ramach tego konkursu uczestnik (indywidualny lub zespół) prezentuje sposób zastosowania wybranych przez siebie rozwiązań materiałowych i technologicznych w detalach lub elementach architektonicznych, w tym opcjonalnie nowatorskich, innowacyjnych sposobów ich wykorzystania. Uczestnik wybiera minimum 4 dowolne technologie z listy wskazanych rozwiązań.
  „Udział w konkursie „Buildera” to szansa na budowanie własnego portfolio i okazja do skonfrontowania się z realiami konkursów.” – Małgorzata Olszańska II nagroda KDMA

SZCZEGÓŁY NA TEMAT KONKURSÓW JUŻ NIEBAWEM.