DMA I DMI – PODWÓJNY START WARSZTATÓW

DMA I DMI – PODWÓJNY START WARSZTATÓW

DMA I DMI – PODWÓJNY START WARSZTATÓW

0

16 maja br. „Builder” wraz z Partnerami Strategicznymi zorganizował pierwsze w tym roku warsztaty edukacyjne Dzień Młodego Inżyniera Budownictwa i Dzień Młodego Architekta.

Wspólne warsztaty inauguracyjne – stanowiące element szeroko zakrojonego programu „Builder For The Future” – przyciągnęły do warszawskiego Multikina Złote Tarasy ponad 600 uczestników z całej Polski. W 2017 r. miesięcznik „Builder” kontynuuje działania edukacyjne skierowane do młodych ludzi. W tym celu uruchomiono program „Builder For The Future”, który obejmuje wsparciem studentów wydziałów architektury, budownictwa oraz architektów i inżynierów różnych specjalizacji przed 34. rokiem życia. Nowa inicjatywa ma im pomóc poszerzyć kompetencje oraz poznać różne sektory branży i oczekiwania rynku, a tym samym ułatwić start zawodowy. Młodzi, biorąc udział w programie, czerpią z najlepszego źródła, gdyż do podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami „Builder” zaprosił wybitnych polskich architektów i inżynierów, zarówno przedstawicieli kadry naukowej, jak i praktyków. Ponadto uczestnicy mają kontakt z wiodącymi firmami z branży, co gwarantuje bezpośredni dostęp do najnowszych technologii i najlepszych praktyk.

Między architekturą a konstrukcją      

Program „Builder For The Future” nabiera rozpędu. Po ogłoszeniu 5. edycji Konkursu dla Młodych Architektów oraz Konkursu dla Młodych Inżynierów Budownictwa, zainicjowany został cykl warsztatów edukacyjnych Dzień Młodego Architekta i Dzień Młodego Inżyniera Budownictwa. Nie bez przyczyny inaugurację zorganizowano wspólnie. Tego typu spotkania sprzyjają bowiem wzajemnemu zrozumieniu ról w procesie inwestycyjnym, uświadamiają potrzebę dialogu i budują grunt pod lepszą współpracę międzybranżową w przyszłości.

Pierwsze w tym roku warsztaty były bardzo intensywne. W programie znalazły się trzy wykłady, pięć case studies, blok ćwiczeń BIM, a oprócz tego na stanowiskach każda z firm-partnerów przygotowała swój pakiet interesujących propozycji. Można też było skorzystać z indywidualnych konsultacji z architektami, inżynierami i doradcami technicznymi.

Panel prelekcji otworzył architekt Marcin Grzelewski, współwłaściciel pracowni APA Wojciechowski, cieszącej się wysoką renomą jako pracodawca, zatrudniającej ponad 100 osób, w tym otwartej na tych, którzy stawiają pierwsze kroki w zawodzie. W wykładzie pt. „Projektowanie: nie tylko architektura” Grzelewski przybliżył złożony proces, jakim jest projektowanie, omawiając poszczególne jego etapy. Zwrócił też uwagę, że ostateczny kształt projektu nie jest dziełem jedynie architekta, a rodzi się we współpracy z innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego. Współwłaściciel pracowni APA Wojciechowski mówił też o certyfikacji LEED i BREEAM.

Kolejne wystąpienie przygotował architekt i konstruktor dr inż. Hubert Markowski z Katedry Projektowania Konstrukcji i Infrastruktury Technicznej Politechniki Warszawskiej, a zarazem właściciel firmy inżynierskiej ARCHBOX. Na przykładzie budowy Polskiego Pawilonu na wystawę EXPO 2015 w Mediolanie, w której brał udział jako zastępca kierownika budowy i zastępca kierownika kontraktu, opowiedział o wyzwaniach konstrukcyjnych wynikających z wizji architektonicznej.

Trzeci wykład poświęcony był tematyce mostów, a wygłosił go autorytet w tej dziedzinie – prof. dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski z Politechniki Gdańskiej. Dorobek tego znanego konstruktora obejmuje wiele projektów i realizacji mostów na największych polskich rzekach oraz wiaduktów i kładek dla pieszych. W prezentacji prof. Żółtowski skoncentrował się na współcześnie dominujących konstrukcjach podwieszonych. W oparciu o liczne przykłady zrealizowanych obiektów, jak i koncepcji pokazał, jak nowe możliwości kształtowania mostów podwieszonych wpływają na kreowanie przestrzeni i jakie to ma konsekwencje konstrukcyjne. Okazuje się, że usilne dążenie do uczynienia z obiektu wizytówki twórców bądź miejsca, nie zawsze ma uzasadnienie strukturalne. Prof. Żółtowski uczulił niejako młodych projektantów, aby poszukując oryginalnej estetyki zachowywali w polu widzenia most jako urządzenie.

Po przerwie odbyła się prezentacja firmy PERI Polska, lidera w dziedzinie deskowań i rusztowań, która od początku angażuje się w działania „Buildera” nakierowane na młodych ludzi. Firma była mecenasem czterech edycji Konkursu dla Młodych Architektów. Od tego roku, jako partner zarówno „Builder For The Young Architects”, jak i „Builder For The Young Engineers”, wspiera także w zawodowym rozwoju młodych inżynierów. PERI Polska zaprezentował jej prezes Michał Wrzosek, który 27 lat temu, jeszcze jako student inżynierii lądowej, otrzymał swoją szansę od firmy, na czele której dzisiaj stoi. Na początku czerwca w siedzibie PERI Polska w Płochocinie odbędą się dni otwarte, na które prezes Wrzosek zaprosił wszystkich młodych architektów i inżynierów.

Bliżej budowy

O ile wykłady w pierwszej części stanowiły bardzo praktyczny przekaz wiedzy z obszaru projektowania, o tyle w drugiej było tak samo praktycznie, ale uczestnicy mogli poczuć się jeszcze bliżej placu budowy. Wszystko za sprawą serii case studies prezentujących największe wyzwania realizacyjne. Doświadczeniami podzielili się inżynierowie z wiodących firm wykonawczych, a zarazem prawdziwi pasjonaci swojego zawodu. Ponadto dzięki szerokiemu spektrum ról inżynierskich oraz różnorodnym przykładom realizacji, uczestnicy warsztatów mieli okazję przekonać się, jak wiele możliwości daje zawód inżyniera.

O tym, jak wysoko poprzeczkę zespołowi firmy Warbud postawiła akustyka podczas realizacji siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, opowiedział Bartłomiej Nowakowski, kierownik przygotowania produkcji. Wykonanie budynku, w którym architekt nic nie pozostawił przypadkowi, wymagało zachowania identycznego reżimu na etapie budowy.

O skali kolejnego zadania mówią liczby. W ciągu 6 dni wbudowano mieszankę betonową w ilości 18 478 m3, którą wyprodukowano i dostarczono z 6 wytwórni betonu towarowego. Mowa o betonowaniu fundamentu kotłowni bloku energetycznego na terenie elektrowni Opole, które było największym jak dotąd betonowaniem w Europie. Jak przebiegał ten proces w aspekcie technologicznym oraz logistycznym przybliżył Kamil Wituń, główny technolog/pełnomocnik ds. Zakładowej Kontroli Produkcji w Mostostal Warszawa.

Z nie lada wyzwaniem musiał poradzić sobie także zespół firmy Unibep, która realizowała w Warszawie budynek Carpathia. Obiekt jest zlokalizowany w bardzo bliskim sąsiedztwie drugiej linii metra, co wymagało zastosowania wielu zabezpieczeń oraz wzmożonego monitoringu. Istotne było też tempo budowy, aby zakończyć ją przed przejściem maszyn drążących tunel metra. O tym wszystkim mówił Arkadiusz Sidoruk, kierownik budowy w firmie Unibep, który podkreślił, że sukces został osiągnięty w tym przypadku dzięki determinacji młodych osób. Na budowie Carpathii średnia wieku nie przekroczyła 30. roku życia!

Kontrakt o wartości 150 mln zł, 20 miesięcy na realizację, ok. 1000 osób każdego dnia na budowie, 128 podwykonawców to wizytówka kolejnego wyzwania realizacyjnego. Podjęła je firma Budimex, a mowa o budowie drogi ekspresowej S7 Ostróda Północ – Ostróda Południe wraz z obwodnicą Ostródy w ciągu DK 16. Swoimi doświadczeniami z tej budowy podzielił się Piotr Wawrzycki, dyrektor kontraktu w firmie Budimex. Przybliżył on m.in. kilka ciekawych obiektów mostowych – w typu extradosed i most łukowy – które są realizowane w ciągu tej ekspresówki.

Tematem wystąpienia, które domknęło część złożoną ze studiów przypadków była metoda podstropowa. Marek Borowy, doświadczony inżynier i kierownik kontraktu z Fundamental Goup na przykładzie budynku biurowego przy ulicy Chmielnej 72 w Warszawie wprowadził młodych inżynierów i architektów w arkana tej metody, przybliżając szczegółowo zakresy prac. Zwrócił też uwagę na rolę monitoringu w przypadku tego rodzaju realizacji.

BIM pomaga zaistnieć

Przyszłość architektury i budownictwa to BIM, dlatego w programie Dnia Młodego Architekta i Dnia Młodego Inżyniera Budownictwa nie mogło zabraknąć rozbudowanej części poświęconej temu najbardziej perspektywicznemu w ostatnim czasie zagadnieniu. Panel tematem „BIM – współpraca pokoleń” zainicjowali Dariusz Kasznia, prezes Fundacji Europejskie Centrum Certyfikacji BIM i Piotr Miecznikowski, prezes Stowarzyszenia BIM dla Polskiego Budownictwa. Właśnie w tytułowej współpracy między pokoleniami – młodymi projektantami stawiającymi pierwsze kroki zawodowe i ich doświadczonymi pracodawcami, szefami biur – prelegenci dostrzegają potencjał do efektywnego wykorzystania BIM. Co więcej, BIM jest niepowtarzalną szansą dla młodych, by zaistnieć zawodowo. Nowa wiedza, znajomość narzędzi, oprócz zapału, są ich kapitałem. Pytanie, jak w praktyce zaoferować ten kapitał, jak wykreować na  niego zapotrzebowanie, w którym momencie to zrobić. Prelegenci przedstawili sprawdzony przykład.  Wartością dodaną, którą znając narzędzia BIM, może wygenerować młody człowiek jest wykrycie kolizji poprzez skoordynowanie dokumentacji. Dzięki temu bowiem można uzyskać realne oszczędności, tym samym zabłysnąć przed pracodawcą.

Aby skorzystać z szans, które daje BIM, należy umieć posługiwać się narzędziami, mając m.in. na uwadze możliwości koordynacji międzybranżowej. Dlatego kolejnym punktem programu były ćwiczenia pod hasłem „OPEN BIM. ARCHICAD – otwarta współpraca projektowa architektów i inżynierów”. Poprowadził je Paweł Przybyłowicz, reprezentujący dystrybutora oprogramowania Archicad firmę WSC Witold Szymanik, który zaprezentował, w jaki sposób technologia BIM i modelowanie cyfrowe jest do zrealizowania w programie Archicad. Oprócz tego pokazał kilka rozwiązań, jak wykorzystać informacje zgromadzone w Archicadzie i jak można współdzielić informacje między branżami dzięki temu oprogramowaniu.

Podczas kolejnych ćwiczeń uczestnicy mogli szlifować umiejętności z obsługi innego programu – Autodesk Revit. Osoby, które zabrały ze sobą laptopy, mogły wykonywać zadania razem z prowadzącym, śledząc wszystko na wielkim ekranie sali kinowej. W ramach ćwiczeń zostały pokazane m.in. następujące funkcje programu: ustawianie położenia projektu (współrzędne współdzielone, punkt bazowy, linkowanie plików), modelowanie i parametryzacja rodzin trójwymiarowych – bryły koncepcyjne, rodziny architektoniczne, symbolika.

Bez obaw można stwierdzić, że młodzi są głodni wiedzy. Świadczyła o tym nie tylko frekwencja podczas wykładów i ćwiczeń, ale również ich aktywność w kontaktach z firmami. Podczas indywidualnych konsultacji w foyer do ich dyspozycji byli doradcy techniczni, architekci i inżynierowie firm wykonawczych. Można było porozmawiać o projektach, poszerzyć wiedzę na temat nowoczesnych technologii, zapytać o szanse rozwoju zawodowego oraz zebrać specjalnie przygotowane materiały informacyjne. Pytania można było zadawać również prowadzącym tego dnia wykłady i ćwiczenia, którzy również udzielali konsultacji.

Ciąg dalszy nastąpi…

Pierwsze warsztaty za nami. Na kolejne miesięcznik „Builder” zaprasza po wakacjach. Dzień Młodego Architekta odbędzie się 23 października, natomiast Dzień Młodego Inżyniera Budownictwa 24 października, oba warsztaty będą miały miejsce w Multikinie Złote Tarasy. W październiku (31.10) upływa termin rejestracji do 5. edycji Konkursu dla Młodych Architektów i Konkursu dla Młodych Inżynierów Budownictwa. Aby tym lepiej przygotować prace konkursowe zachęcamy do lektury „Buildera” – w każdym wydaniu duża dawka wiedzy przygotowana przez wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach. Aktualne informacje na temat obu programów – „Builder For The Young Architects” i „Builder For The Young Engineers” – są publikowane na stronie buildercorp.pl oraz profilach Facebook: 4YoungArchtects i 4YoungEngineers. Pytania można kierować mailem na adres: 4ya@buildercorp.pl i 4ye@buildercorp.pl.

Program „Builder For The Future” otrzymał honorowy patronat Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwa Energii.

Warto w tym miejscu wymienić firmy, które włączyły się w działania mające na celu edukację i promocję młodych ludzi. Partnerami programu „Builder For The Young Architects” są: ABB, Berndorf Baderbau, CEMEX Polska, ES-System, SSAB, King Klinker, PERI Polska, Ponzio, Porta KMI Poland, Saint-Gobain Glassolutions, Soudal, Velux Polska, WSC Witold Szymanik. Inżynierów zaś w ramach programu „Builder For The Young Engineers” będą wspierać: AEC Design, Aluprof, Blachy Pruszyński, Blizmann, Budimex, CEMEX Polska, Ejot, Fundamental Group, Frank, Mostostal Warszawa, NDI, PERI Polska, Grupa Unibep i Warbud. Duży rezonans, z jakim spotkały się podjęte działania, potwierdza również włączenie się we współpracę najważniejszych organizacji branżowych: Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Fundacji im. Stefana Kuryłowicza,  a także zaangażowanie ze strony wydziałów architektury i budownictwa najważniejszych polskich uczelni.

Zapraszamy do galerii, która jeszcze będzie uzupełniana: