1. Home
  2. KONKURSY
  3. KDMI
  4. NAGRODA DOM CONSTRUCTION I 1250 ZŁ
NAGRODA DOM CONSTRUCTION I 1250 ZŁ
0

NAGRODA DOM CONSTRUCTION I 1250 ZŁ

0

Firma Dom Construction, wspierająca program przeznaczyła 5000 zł na dodatkowy fundusz nagród przyznawany w Konkursie dla Młodych Inżynierów. W ramach tego funduszu wybrała cztery najlepsze prace.

Bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych

Autor:
Szymon Nikel

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Mentor:
dr inż. Dariusz Kowalski

O projekcie:
Zgłoszona  na  konkurs  magisterska  praca  dyplomowa  jest  efektem  prac badawczo-analitycznych związanych z pożarami obiektów budowlanych, w których zastosowany został styropian na ścienny materiał izolacyjny. Praca jest połączeniem pasji zawodowych autora: służby w Państwowej Straży Pożarnej, dzięki której uczestniczy w akcjach ratowniczo-gaśniczych (m.in. gaszenia pożarów obiektów budowlanych) i młodego inżyniera budownictwa, ale już z bagażem doświadczeń, który widzi konkretny problem wymagający innego rozwiązania i podejścia do jego rozwiązania.

O autorze:

Szymon Nikel

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej na kursach inżynierskim (2019) i magisterskim (2022). W trakcie studiów na Politechnice Gdańskiej realizował Indywidualny Plan Studiów. Uzyskał Stypendium Rektora Politechniki Gdańskiej dla najlepszych studentów.

Studia budowlane poprzedziła edukacja w technikum budowlanym w Kartuzach (2012) oraz policealnej Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu (2016). Jest funkcjonariuszem pełniącym służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni. Uczestniczy w akcjach ratowniczo-gaśniczych na stanowisku dowódcy zastępu. Jest członkiem Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego (SGRCHem „Gdynia”) działającej w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). Odznaczony brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Posiada uprawnienia Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej.

Od najmłodszych lat związany z budownictwem – rozpoczynając pracę w rodzinnej firmie budowlanej. Pracował na stanowisku inżyniera budowy m.in. na budowie centrum handlowego Neptun w Starogardzie Gdańskim. Aktualnie po służbie pracuje jako asystent projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w biurze projektowym w Kartuzach. W dotychczasowej pracy zawodowej inżyniera brał aktywny udział w realizacji projektów budownictwa kubaturowego m.in. budynków mieszkalnych wielorodzinnych, garaży podziemnych, szpitala, przedszkoli, a także wież, masztów antenowych. Kandydat na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Obecnie pracuje nad publikacją naukową w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego budynków. Otwarty  na  zagadnienia  bezpieczeństwa  obiektów  budowlanych  w  warunkach  pożaru i prowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych.