1. Home
  2. KONKURSY
  3. KDMI
  4. III. NAGRODA I 3000 zł – VII EDYCJA KDMI
III. NAGRODA I 3000 zł – VII EDYCJA KDMI
0

III. NAGRODA I 3000 zł – VII EDYCJA KDMI

0

Projekt schroniska górskiego ze schronem podziemnym i lądowiskiem dla śmigłowców

Autorzy:
mgr inż. arch. Aleksandra Mroczek
mgr inż. Damian Nowakowski

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku, Politechnika Warszawska

Mentor:
dr inż. Krzysztof Kamiński

O projekcie:
Projekt schroniska górskiego, zlokalizowanego na grzbiecie górskim, ze schronem podziemnym kategorii podstawowej i lądowiskiem dla śmigłowców, podpartym sprężonymi belkami kablobetonowymi, stanowi treść pracy magisterskiej. Praca zawiera kompleksowy zakres projektowania obiektu, począwszy od założeń, dostosowania do przepisów, przez zdefiniowanie obciążeń, przeprowadzenie niezbędnych obliczeń i przygotowanie rysunków. Obiekt dostosowano do wymagań Eurokodów, Międzynarodowych Konwencji, Europejskich Aprobat Technicznych, Ustaw, Rozporządzeń, wytycznych, warunków technicznych. Jako podkłady do budowy modelu posłużyły przygotowane wcześniej autorskie szkice, rzuty i wizualizacje. Koncepcja była na bieżąco korygowana wraz z postępem prac. Główny model konstrukcji wykonano w programie ABC Obiekt3D. Z modelu wydzielano poszczególne elementy i szczegółowo analizowano w dedykowanych do tego modułach, programach (IDEAStatiCa, pakiet ABC, HALFEN HDB), a końcowe rozwiązania implementowano do modelu głównego, na podstawie którego przeprowadzono analizę globalną. Elementy konstrukcyjne sprawdzono w trwałej i przejściowej sytuacji obliczeniowej, a schron i lądowisko dla śmigłowców również w wyjątkowej sytuacji obliczeniowej. Efekty końcowe pracy przedstawiono na ośmiu rysunkach architektonicznych i jedenastu rysunkach konstrukcyjnych. Rysunki zbrojeniowe uwzględniają obwiednię gęstości zbrojenia ze wszystkich sytuacji obliczeniowych dla konkretnego elementu.

Co było największym wyzwaniem inżynierskim?

Wyzwaniem w przygotowaniu pracy do Konkursu dla Młodych Inżynierów było skompresowanie zagadnień z blisko dwustustronicowej pracy dyplomowej, o szerokim zakresie tematycznym i branżowym, do zwięzłego opisu ograniczonego liczbą znaków. Z każdego działu wyselekcjonowaliśmy najbardziej wartościowe i istotne elementy pracy. Rozbudowana część graficzna wymagała obróbki i wyboru grafik, które skupią uwagę odbiorców.

O autorach:

Aleksandra Mroczek, absolwent Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej. Absolwent Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Aktualnie inżynier budowy branży konstrukcyjnej u generalnego wykonawcy oraz projektant w branży architektonicznej. Pasjonat architektury, żeglarstwa oraz narciarstwa.

Damian Nowakowski, absolwent Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej. Absolwent Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej. Oba stopnie ukończone z wynikiem celującym i wyróżnieniem. Przez dwa lata zdobywał doświadczenie jako pracownik uzgodnień branżowych w Spółce PERN. Obecnie inżynier budowy branży konstrukcyjnej w SEEN Technologie, generalnego wykonawcy, na największej inwestycji branży wodno-ściekowej w Polsce, realizowanej dla Zakładu Produkcyjnego ORLEN w Płocku.