Home WARTO SZKICOWAĆ SZKICOWNIK NIZIO DESIGN INTERNATIONAL
SZKICOWNIK NIZIO DESIGN INTERNATIONAL
0

SZKICOWNIK NIZIO DESIGN INTERNATIONAL

0

Szkicowanie to dla mnie bardzo istotny etap kreowania, jego baza i punkt wyjścia. Kreska stawiana na kalce jest jak słowo, którym wyrażam siebie.
Szkicując, przekładam na papier ideę, koncepcję, a niekiedy po prostu ulotne wrażenie, które z czasem może okazać się kluczowe dla rodzącego się w głowie projektu. Pierwsze szkice robiłem, mając 14 lat, byłem na początku artystycznej drogi i szybko przekonałem się, że to one sprawiły, iż uzewnętrzniałem moją osobowość, kreatywność, wrażliwość.

Wychowałem się w środowisku artystyczno-rzemieślniczym. Doświadczenia z malarstwem, rzeźbą, projektowaniem produktowym pokazały, że rysunek, szkic z jednej strony pomaga w abstrakcyjnym myśleniu, z drugiej umożliwia precyzyjne odwzorowanie rzeczywistości. W pracy architekta okazał się niezbędny. Nie tylko daje ogromną przyjemność, ale jest też doskonałym praktycznym ćwiczeniem umysłu, wzroku, ekspresji. Ma niezwykłą siłę przekazu. Pozwala pokazać niuanse, jakie trudno wydobyć inną techniką i które dla architekta są kluczowe.

Zawsze mam przy sobie szkicownik, małą książeczkę, gdzie odnotowuję impresje, pomysły, które pojawiają się o każdej porze dnia. Moja ulubiona technika pracy z nakładaniem kalek pokazuje proces tworzenia. Proces przetwarzania i przeobrażania się tych impresji i pierwowzorów w projekt. Szkicowanie warto też potraktować jak ćwiczenie, które pozwala nam, architektom, poznać samych siebie i poznać projekt, który wychodzi spod naszych rąk.

Szkicując, uważam i pamiętam, żeby trzymać określony poziom, wyłapuję w tworzonym projekcie wszystkie detale, światło, tekstury, wielowymiarowość. Fascynujące, jak dzięki szkicom łatwo obserwować ciągłość koncepcji, dążenie do ideału, jakim jest architektoniczny projekt.

MIROSŁAW NIZIO
NIZIO DESIGN INTERNATIONAL

open