1. Home
  2. Z STARE KATEGORIE
  3. Nauka
  4. PROGRAMOWANIE STROPÓW W BIM
PROGRAMOWANIE STROPÓW W BIM
0

PROGRAMOWANIE STROPÓW W BIM

0

Wykorzystanie programowania graficznego do wykonania koncepcji stropów wszystkich kondygnacji budynku pozwala na szybką i sprawną ocenę koncepcji oraz ewentualną jej modyfikację. Dzięki technologii BIM zostają wygenerowane zestawienia podstawowych parametrów obiektu niezbędnych w pracach na etapie studium przedrealizacyjnego. Od wielu lat obserwujemy rosnącą popularność technologii BIM w procesie projektowania zarówno w fazie przedprojektowej, projektowej, jak i wykonawczej [3]. Moduł parametryczny zastosowany w aplikacjach pracujących w technologii BIM pozwala nie tylko na sprawne i szybkie projektowanie, ale umożliwia również projektantowi tworzenie wielu wariantów koncepcji [6]. W fazie przedprojektowej (studium przedrealizacyjne, studium wykonalności) projektant generuje kilka lub kilkanaście różnych wariantów planowanej inwestycji. Zastosowanie programowania graficznego daje możliwość tworzenia w pełni parametrycznych oraz adaptacyjnych elementów modelu, które można w bardzo prosty sposób edytować na każdym etapie projektowania [2]. Przykładem takiego elementu modelu może być strop. Jeśli bryła budynku ma kształt „organiczny” (płynna, elastyczna forma bryły), łatwiej zaprojektować jej warianty, parametryzując element modelu. Oprogramowanie Revit, wykorzystujące moduł zmian parametrycznych, umożliwia wymodelowanie obwiedni stropu, która będzie się zmieniać w zależności od bryły budynku. Z kolei aplikacja Dynamo, współpracująca z Revitem, programuje element, zaś projektant może go dowolnie kształtować w prosty sposób, nie mając specjalistycznej wiedzy programistycznej. Każdy wariant bryły i występujących w niej stropów można poddać analizie i zestawiać takie parametry, jak: powierzchnia zabudowy, powierzchnia całkowita stropów czy kubatura kondygnacji.

CZYTAJ DALEJ >>