1. Home
  2. Z STARE KATEGORIE
  3. Nauka
  4. KŁADKI DLA PIESZYCH. CZĘŚĆ 6
KŁADKI DLA PIESZYCH. CZĘŚĆ 6
0

KŁADKI DLA PIESZYCH. CZĘŚĆ 6

0

Przykład projektowania koncepcyjnego. Niniejszy artykuł wieńczy cykl poświęcony projektowaniu kładek dla pieszych jako wprowadzenie dla młodych inżynierów pragnących wziąć udział w organizowanym przez „Buildera” konkursie. Przedstawiony przykład stanowi zarys projektu koncepcyjnego kładki rowerowej.

Na podstawie przyjętych przykładowo uwarunkowań terenowych i warunków gruntowo-wodnych zostanie zaproponowany optymalny typ konstrukcji kładki oraz sposób jej posadowienia. Następnie przeprowadzone zostaną obliczenia statyczno- -wytrzymałościowe sprawdzające przyjęte przekroje konstrukcji nośnej oraz analiza komfortu użytkowników kładki z uwagi na możliwość dynamicznego wzbudzenia drgań.

CZYTAJ DALEJ >>