Home Z STARE KATEGORIE Nauka DR INŻ. ANNA RAWSKA-SKOTNICZNY
DR INŻ. ANNA RAWSKA-SKOTNICZNY
0

DR INŻ. ANNA RAWSKA-SKOTNICZNY

0

W lutowym numerze profesor Żółtowski pisał o braku równowagi między teoretykami i praktykami aplikującymi naukę w przemyśle mostowym. Dotyczy to także innych branż budowlanych.

Przed zmianami ustrojowymi w naszym kraju działało wiele dużych biur projektowych, w których młodzi konstruktorzy mogli uczyć się od doświadczonych inżynierów i branżystów kunsztu sztuki budowlanej. Czego nie zdołali dowiedzieć się na uczelniach, tego dowiadywali się w trakcie złożonego procesu tworzenia projektu. Od 1990 roku biura te zaczęły stopniowo upadać, przekształcając się w małe, często jednoosobowe firmy. Ich właściciele w pogoni za zleceniami nie są w stanie (a czasem nawet nie chcą) poświęcić czasu praktykantowi. Dodatkowo od 2014 roku deregulacja drastycznie skróciła praktyki zawodowe konieczne do uzyskania uprawnień budowlanych. Teraz młody inżynier szybko uzyskuje uprawnienia i zostaje wrzucony na głęboką wodę, z niewielką wiedzą i bez dogłębnej praktyki.

W sytuacji tej rośnie rola kształcenia akademickiego i późniejszego dokształcania się inżynierów, niejako z definicji wpisana w zawody zaufania społecznego. Są nawet plany wprowadzenia systemu obowiązkowych szkoleń zawodowych, podobnego do tego u lekarzy i prawników. Ale skąd mają czerpać aktualną wiedzę inżynierowie?

Na uczelniach zapanowała punktoza. Artykuły pisane dotychczas do polskich czasopism branżowych, kierowane do inżynierów, przestają się wliczać do dorobku naukowca i uczelni. Mamy pisać za więcej punktów, do czasopism zagranicznych, koniecznie po angielsku! Presja publish or perish prowadzi do ograniczania funkcji dydaktycznych uczelni i odwraca uwagę do kształcenia młodych inżynierów. Podręczników dla nich też się nie opłaca pisać, bo wysiłek ogromny, a tantiemy marne.

Nasza nauka powoli odwraca się od inżyniera-praktyka. Za chwilę zostawi go samemu sobie, z coraz większymi i trudniejszymi zadaniami wynikającymi z postępu technologicznego. Czy będziemy wtedy mieli jeszcze odwagę wejść do nowo powstałych obiektów budowlanych?

dr inż. Anna Rawska-Skotniczny
Członek Rady Recenzentów Miesięcznika „Builder

open