1. Home
  2. Z STARE KATEGORIE
  3. Nauka
  4. ZEJŚCIE POD ZIEMIĘ. CZĘŚĆ 2
ZEJŚCIE POD ZIEMIĘ. CZĘŚĆ 2
0

ZEJŚCIE POD ZIEMIĘ. CZĘŚĆ 2

0

Technologie budowy głębokich podziemi są znane i stosowane od lat, jednak stale trwa ich rozwój i wykorzystuje się nowoczesne metody obliczeniowe oraz pojawiają się coraz ciekawsze rozwiązania techniczne.

Powstają też śmiałe projekty, które z założenia lokują duże fragmenty obiektów pod poziomem terenu. Warto poznać najbardziej spektakularne z nich.

Najczęściej stosowane obecnie technologie budowy głębokich podziemi wykorzystują:

  • ściany szczelinowe;
  • iniekcję strumieniową, tzw. jet-grouting;
  • mikropale;
  • kotwy gruntowe – tymczasowe i trwałe;
  • specjalne technologie wzmacniania i uszczelniania podłoża;
  • nowoczesne technologie betonowania;
  • wzmocnienia skarp, np. gwoździowanie.

Krótki opis wybranych technologii przedstawiono w cz. 1. („Builder” 5/2018), a w niniejszym artykule znajdą się dwa przykłady zastosowania z ostatnich lat. Pierwszy z omówionych przykładów dotyczy zastosowania nowoczesnych metod obliczeniowych w analizie oddziaływania budowy głębokiego wykopu pod osłoną ścian szczelinowych. Innowacyjność rozwiązania polega na wykorzystaniu obliczeń numerycznych w prognozie przemieszczeń podłoża oraz konstrukcji i na tej podstawie doborze adekwatnych metod wzmocnienia fundamentów istniejących obiektów sąsiadujących z głębionym wykopem. Drugi to pierwsze w świecie zastosowanie metody betonowania podwodnego na tak dużą skalę.

CZYTAJ DALEJ >>