1. Home
  2. Z STARE KATEGORIE
  3. Nauka
  4. BIM DLA BEZPIECZEŃSTWA. CZĘŚĆ 1. GENEZA I CEL
BIM DLA BEZPIECZEŃSTWA. CZĘŚĆ 1. GENEZA I CEL
0

BIM DLA BEZPIECZEŃSTWA. CZĘŚĆ 1. GENEZA I CEL

0

Czyli najnowszy brytyjski standard PAS 1192-6:2018. Najnowszy PAS 1192-6:2018 omawia zagadnienia bezpieczeństwa obiektu budowlanego w kontekście ochrony życia i zdrowia osób w nim pracujących lub jego użytkowników.

W dniu 19 lutego br. British Standards opublikowała zapowiadaną od dawna specyfikację1 PAS 1192-6:2018 Specification for collaborative sharing and use of structured Health and Safety information using BIM, sponsorowaną przez firmę Costain PLC oraz Health & Safety Executive (HSE), odpowiednika polskiej Państwowej Inspekcji Pracy. Jak wskazuje numeracja, jest to szósty z kolei dokument ze znanej serii 1192 norm i specyfikacji dotyczących metodyki BIM, firmowanych przez British Standards Institution, a drugi z kolei (po PAS 1192-5:2015) dotyczący bezpieczeństwa. O ile jednak pierwszy z nich eksplorował temat bezpieczeństwa obiektu budowlanego jako takiego, w aspektach bezpieczeństwa fizycznego obiektu, jego modelu informacyjnego oraz ochrony danych osobowych (ang. model/asset/personal data security), o tyle omawiany tu najnowszy PAS 1192- 6:2018 omawia zagadnienia bezpieczeństwa obiektu budowlanego w kontekście ochrony życia i zdrowia osób pracujących w nim lub użytkujących go (ang. health and safety). W polskiej terminologii mówimy o tych zagadnieniach zwykle używając terminu BHP, jednak z punktu widzenia omawianego standardu nie jest to nazwa do końca adekwatna, bo w zasadzie żeby być w zgodzie z jego duchem, powinniśmy opuścić – przynajmniej mentalnie – literę „P” („pracy”), ale to wyjaśnimy później.

CZYTAJ DALEJ >>