KŁADKI DLA PIESZYCH CZ.2
0

KŁADKI DLA PIESZYCH CZ.2

0

Metodyka projektowania. Projektowanie konstrukcji wiązać się musi z pełną świadomością projektanta co, w jakim celu i jak projektuje oraz jak będzie to budowane.

Istota inżynierii, polegająca na sprawnym, efektywnym i poprawnym rozwiązywaniu zagadnień technicznych, wymaga od osoby zaangażowanej w ten proces pomysłowości, sprytu, inteligencji oraz wiedzy technicznej i naukowej. Łacińskie słowo ingeniosus, od którego pochodzi angielskie engineer, oznacza osobę uzdolnioną, obdarzoną talentem, sprytną, pomysłową, twórczą, rozwiniętą intelektualnie. A zatem inżynier, jako osoba pomysłowa, sprytna, twórcza i inteligentna, zobligowany jest niejako do pomysłowego i kreatywnego wykorzystywania posiadanej wiedzy w celu rozwiązywania problemów technicznych w sposób dający pozytywny skutek. Od inżyniera oczekuje się projektowania konstrukcji spełniających swe funkcje użytkowe, a przy tym trwałych i bezpiecznych w użytkowaniu.

CZYTAJ DALEJ >>

open