1. Home
  2. Z STARE KATEGORIE
  3. Builder 4Young Architects
  4. KOLEJNY DZIEŃ MŁODEGO ARCHITEKTA!
KOLEJNY DZIEŃ MŁODEGO ARCHITEKTA!

KOLEJNY DZIEŃ MŁODEGO ARCHITEKTA!

0

Ponad 400 młodych adeptów architektury wzięło udział w drugiej z tegorocznych edycji wydarzenia organizowanego przez miesięcznik „Builder” wraz z Partnerami Strategicznymi Programu Builder For The Future.

23 października br. w Warszawie, w Multikinie Złote Tarasy odbyło się spotkanie, które już na stałe wpisane jest w kalendarz wielu studentów architektury, jej pasjonatów i związanego z nią środowiska akademickiego. Dzień Młodego Architekta oprócz tradycyjnych już interaktywnych warsztatów praktycznych z obsługi programów z obszaru BIM umożliwił studentom spotkanie z wybitnymi osobowościami architektury zarówno z kraju, jak i zagranicy oraz konsultacje z przedstawicielami firm wspierających Program.

Na początek praktyka
Pierwszym wykładem październikowych warsztatów była prezentacja nowych możliwości popularnego wśród architektów programu ARCHICAD w jego najnowszej wersji – 21. Studentów zapoznawali z nimi Paweł Przybyłowicz i Rafał Ślęk – architekci i przedstawiciele firmy WSC Szymanik i S-ka Sp. z o.o., dystrybutora produktów firmy Graphisoft w Polsce. W pierwszej części interaktywnego wykładu studenci, pracując na swoich komputerach osobistych, zaznajamiali się z rozwiązaniami zastosowanymi w programie, projektując w nim balustradę i schody. Druga część omawiała praktyczne zagadnienia tworzenia wizualizacji za pomocą nowego oprogramowania. Wykłady jak zwykle spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników warsztatów.

Warto szkicować!
Kolejnymi gośćmi wydarzenia, byli mistrzowie architektury: Oskar Grąbczewski (OVO Grąbczewscy Architekci), Marcin Sadowski (JEMS Architekci), Mirosław Nizio (Nizio Design International) i dr Rafał Barycz reprezentujący pracownię Barycz i Saramowicz. Debata, której się podjęli, traktowała o roli szkicu w architekturze. Mimo że każdy z mistrzów inaczej definiował i rozumiał pojęcie szkicu, wspólnie dostrzegli jego niebagatelną rolę w pracy architekta i summa summarum zgodzili się, że odręczny rysunek, choć dziś często wydaje się wypierany przez komputer, powinien być niezbędnym elementem pracy współczesnego projektanta.

Architekci również zrecenzowali i nagrodzili szkice nadesłane przez studentów na konkurs „Wyzwania Mistrzów”, który ogłoszony został na profilu FB @4YoungArchitects, i który jest częścią inicjatywy miesięcznika „Builder” pt. Warto Szkicować. Podkreśla ona szczególną rolę odręcznego rysunku w architekturze jako ważnego elementu w procesie edukacji i kształtowania wyobraźni przestrzennej architekta.Uczestnicy konkursu przez 3 tygodnie mogli przesyłać swoje szkice na jeden z 12 zaproponowanych tematów. Tematy konkursowe zostały wcześniej przygotowane przez Mistrzów Architektury.
I miejsce zajęła Aleksandra Palmer za szkic nadesłany na temat „Naszkicuj swoje ulubione miejsce”, II miejsce zajęła Martyna Gruszka za szkic nadesłany na temat konkursowy „Prześlij swój własny ulubiony szkic i opisz go w maksymalnie 50 słowach”, a trzecie miejsce zajęła Małgorzata Ostrowska za szkic na temat „Zaproponuj rysunek motywujący widzów do ochrony przyrody i natury w mieście”.
Wyróżnienia otrzymali: Weronika Walczak, Kinga Batura, Klaudiusz Pupiec, Zuzanna Siwek, Barbara Chromec.

Nagrody w konkursie „Wyzwania Mistrzów” ufundowały firmy: ABB, ES-System, PERI, Ponzio, Porta KMI, Saint-Gobain Building Glass Polska.

Mind the Gap
Niewątpliwą atrakcją DMA było wystąpienie Henninga Stummela (Henning Stummel Architects Ltd, London) pt. Mind the Gap – it will deal with infill gaps mainly within London. Wielokrotnie nagradzany architekt przyjechał do Polski na zaproszenie firmy SSAB – mecenasa polskiej architektury. W swoim wystąpieniu przedstawił m.in. swój unikalny projekt „Tin House” – dom w Londynie wykonany z powlekanej organicznie stali GreenCoat SSAB, za który otrzymał od międzynarodowej sieci architektów Iconic World nagrodę Iconic Award 2017. Prelegent ujął wszystkich zarówno nowatorstwem przedstawionych rozwiązań oraz ich prospołecznym charakterem, jak również dużym poczuciem humoru, serdecznością i otwartością.

Światło w architekturze
Wykład Rola światła w architekturze (projektowanie światłem i oświetleniem), zaprezentowany przez Bogdana Skorupkę z firmy ES-System SA, skupiony na potrzebie realizacji dobrych jakościowo instalacji oświetleniowych jako istotnego elementu wnętrza „pokazującego” architekturę i czynnika mającego niebagatelny wpływ na zdrowie każdego człowieka.

Dlaczego projektuję?
Bardzo interesujący dla zgromadzonych okazał się również wykład poprowadzony przez Stanisława Deńko (WIZJA Sp. z o.o.) zatytułowany „Czym jest dla mnie projektowanie?”. Podczas spotkania z Mistrzem młodzi adepci architektury mieli okazję dowiedzieć się, czym jest dla niego proces twórczy, zapoznać się bliżej z jego realizacjami oraz zostać przez niego ocenieni. Każdy ze słuchaczy miał okazję narysować szkic na zadany przez prelegenta temat. Najlepsi autorzy zostali nagrodzeni.

Warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Po więcej szczegółów zapraszamy do papierowej wersji miesięcznika „Builder”.

Program Builder For The Future objęty jest honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwa Energii.

Partnerami jego składowej – programu Builder For The Young Architects są: ABB, Berndorf Baderbau, CEMEX Polska, ES-System, SSAB, King Klinker, PERI Polska, Ponzio, Porta KMI Poland, Saint-Gobain Glassolutions, Soudal, Velux Polska, WSC Szymanik i S-ka. Duży oddźwięk, z jakim spotkały się podjęte działania, potwierdza również włączenie się we współpracę najważniejszych organizacji branżowych: Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Fundacji im. Stefana Kuryłowicza, a także zaangażowanie ze strony wydziałów architektury i budownictwa najważniejszych polskich uczelni.