Home Z STARE KATEGORIE Builder 4Young Engineers BUDYNKI NIEMAL ZEROENERGETYCZNE
BUDYNKI NIEMAL ZEROENERGETYCZNE
0

BUDYNKI NIEMAL ZEROENERGETYCZNE

0

Budynki o zerowym zużyciu energii netto i zerowej emisji dwutlenku węgla rocznie stopniowo zyskują na znaczeniu i popularności.

Warto przypomnieć, jak określa je unijna dyrektywa o charakterystyce energetycznej budynków.
Tematyka budownictwa energooszczędnego coraz częściej zaczyna pojawiać się w mediach, prasie czy internecie. Z powodu szybkiego wzrostu cen nośników energii (budownictwo zużywa ok. 40% światowej produkcji energii) szukamy nowych rozwiązań, które zmniejszą lub całkowicie zredukują zapotrzebowanie na energię, a co za tym idzie, znacznie obniżą koszty utrzymania. W związku z tym w 2010 r. weszła w życie nowelizacja dyrektywy 2010/31/UE o charakterystyce energetycznej budynków – Energy Performance of Buildings Directive, tzw. recast EPBD. Kładzie ona szczególny nacisk na poprawę standardu energetycznego budynków przez wprowadzenie polityki zrównoważonej ukierunkowanej na jak najmniejsze zapotrzebowanie na energię, nawet bliską zeru.

CZYTAJ DALEJ >>

open