1. Home
  2. Z STARE KATEGORIE
  3. Builder 4Young Engineers
  4. SIŁA INŻYNIERII
SIŁA INŻYNIERII
0

SIŁA INŻYNIERII

0

W budowie podziemnych tuneli kolejowych w gęstej zabudowie miejskiej. W realizacji skomplikowanych pod względem technologicznym projektów, takich jak budowa podziemnych tuneli kolejowych w gęstej zabudowie miejskiej, trzeba wykazać się nie lada inżynierskim doświadczeniem, wiedzą i kompetencjami. Do takich przedsięwzięć należą dwie zbieżne ideowo inwestycje: w Turynie i w Łodzi. Wyjątkowo złożone i wymagające zastosowania rozwiązań inżynieryjnych najwyższej klasy.

Pierwsza z inwestycji dotyczy zrealizowanego w Łodzi przez konsorcjum firm Torpol (Poznań), Astaldi S.p.A., PBDiM Mińsk Maz. i Intercor na zlecenie PKP PLK, Miasta Łódź i PKP S.A. zadania Dworzec Łódź Fabryczna. Złożony technologicznie projekt obejmujący dwunawowy tunel o długości blisko 1700 m stanowi połączenie podziemnej stacji multimodalnego węzła przesiadkowego Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Widzew i istniejącą siecią kolejową. Decyzja o realizacji tego ambitnego przedsięwzięcia wiązała się z planowaną budową pierwszej w Polsce linii Kolei Dużych Prędkości (Warszawa, Łódź, Wrocław–Poznań).

CZYTAJ DALEJ >>