1. Home
  2. Z STARE KATEGORIE
  3. Builder 4Young Engineers
  4. BARDZIEJ I MNIEJ ZNANE POSADZKI DLA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO
BARDZIEJ I MNIEJ ZNANE POSADZKI DLA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO

BARDZIEJ I MNIEJ ZNANE POSADZKI DLA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO

0

W budownictwie mieszkaniowym istnieją obecnie szerokie możliwości kształtowania posadzek z uwagi na materiał. Nawet w znanych rozwiązaniach dokonano ciekawych modyfikacji materiałowych.

Posadzki w budownictwie mieszkaniowym mogą być wykonywane z różnych materiałów, takich jak na przykład: kamień naturalny lub sztuczny, ceramika, drewno lub materiały drewnopochodne, tworzywa naturalne lub sztuczne, metale. Ilustracją powyższego stwierdzenia jest klasyfikacja zaproponowana na rys. 1. Wybór konkretnego rozwiązania materiałowego podyktowany jest wieloma względami. Nie bez znaczenia są między innymi: przeznaczenie pomieszczenia i sposób jego użytkowania, oczekiwania odnośnie do trwałości, walory estetyczne, spełnienie odpowiednich wymagań
higienicznych i prawnych zawartych w [1], ale także możliwości finansowe inwestora. Większość z wymienionych na rys. 1. materiałów jest znana i stosowana od dawna. Jednak, jak wykazano w pracy [2], w ostatnim czasie pojawiają się nowe rozwiązania, w tym zwłaszcza modyfikacje znanych już materiałów. W dalszej części niniejszego artykułu zwrócono na nie szczególną uwagę. Przykładami takich rozwiązań są między innymi posadzki metalowe lub szklane, które dawniej stosowano niemal wyłącznie w pomieszczeniach specjalistycznych, a obecnie z powodzeniem stosuje
się je w pomieszczeniach mieszkalnych.

CZYTAJ CAŁOŚĆ>>