1. Home
  2. RANKING WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA
  3. WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA 2023 – ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE
WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA 2023 – ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY  W SZCZECINIE

WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA 2023 – ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

0

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie został wyróżniony Builder Ranking Education For The Future Top 2023.

dr hab. inż. ANNA GŁOWACKA, prof. ZUT
Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ma szeroką ofertę kształcenia skierowaną dla wszystkich, którzy chcą poznać tajniki zawodu inżyniera budownictwa i inżynierii środowiska – instalacji budowlanych. Studia na naszym Wydziale odbywają się w systemie dwustopniowym, a tytuł inżyniera czy magistra uzyskać można, studiując zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Wybrane kierunki można u nas studiować również w języku angielskim, co łączy się z obecnością na naszym Wydziale studentów z całego świata i z międzynarodową wymianą kulturową. Kierunki, które cieszą się zainteresowaniem, to budownictwo czy inżynier europejski, ale prowadzimy również studia na kierunkach inżynieria środowiska – instalacje budowlane oraz Civil Engineering. Zachęcamy również absolwentów do poszerzania swojej wiedzy i kompetencji w ramach studiów podyplomowych. Nasi studenci wykazują się aktywnością na wielu polach, z sukcesem biorą udział w różnych konkursach. W kwietniu tego roku zespół studentów z koła naukowego ACI Student Chapter wygrał międzynarodowy konkurs projektowania kul do kręgli wykonanych z betonu – FRC Bowling Ball 2023. Opiekunami koła naukowego są prof. dr hab. inż. Maria Kaszyńska i dr inż. Norbert Olczyk. W maju nasi studenci z koła naukowego Construction Team zdobyli II miejsce za referat pt. Projekt i analiza mieszanki na spoiwie cementowym z zastosowaniem kruszywa po obróbce strumieniowo-ściernej w druku 3D na konferencji studenckiej Okno na Budownictwo w Bytowie. Opiekunem tego koła naukowego jest dr inż. Szymon Skibicki. Na Wydziale w ramach projektu z Zachodniopomorskiej Listy Infrastruktury Badawczej na Rzecz Przedsiębiorstw powstaje laboratorium badawcze druku 3D i laboratorium badawcze pozyskiwania surowców i energii z odpadów (RPZP.01.03.00-32-0004/21-00).


Builder Ranking Education For The Future Top 2023, opracowany przez miesięcznik Builder Polska, powstał na podstawie aktywności studentów oraz inicjatyw własnych poszczególnych wydziałów budownictwa w ramach programu edukacyjnego „Builder for the Future”.

RANKING WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2023