1. Home
  2. RANKING WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA
  3. WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA 2023 – POLITECHNKA ŚLĄSKA
WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA 2023 – POLITECHNKA ŚLĄSKA

WYRÓŻNIENIE W RANKINGU WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA 2023 – POLITECHNKA ŚLĄSKA

0

Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej został wyróżniony Builder Ranking Education For The Future Top 2023.

prof. dr hab. inż. JOANNA BZÓWKA
Dziekan Wydziału Budownictwa
Politechnika Śląska

Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej jest jednym z czterech wydziałów, które zostały utworzone 24 maja 1945 na Politechnice Śląskiej. Mamy zatem 78 lat tradycji, nie wliczając w to okresu istnienia Politechniki Lwowskiej, której czujemy się spadkobiercami. Dziś Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej należy do czołówki najlepszych Wydziałów w Polsce i jako Politechnika Śląska ma status Uczelni Badawczej. Wydział Budownictwa to: pierwsza 10 najlepszych uczelni technicznych w Polsce; kategoria A w ramach dyscypliny inżynieria lądowa, geodezja i transport; 4 miejsce dla kierunku budownictwo w Polsce wg rankingu czasopisma Perspektywy za rok 2023 oraz 3 miejsce w latach 2021 i 2022; ponad 1100 studentów; dwa języki wykładowe; studenci i doktoranci z całego świata; 27 profesorów, profesorów uczelni i doktorów habilitowanych; 76 doktorów; 4 nowocześnie wyposażone w sprzęt audiowizualny sale wykładowe; laboratorium o powierzchni 6000 m2 (jedno z największych w Polsce); współpraca z czołowymi Uczelniami i Przedsiębiorstwami z branży budowlanej w Polsce i na świecie. Zbliżający się jubileusz 80. rocznicy istnienia Wydziału skłania do stawiania nowych wyzwań. Przyjęta na lata 2021–2026 strategia Wydziału formułuje cele strategiczne wpisujące się w strategię Politechniki Śląskiej oraz dyscypliny inżynieria lądowa, geodezja i transport: badania naukowe, kształcenie, umiędzynarodowienie, kapitał ludzki, współpraca i promocja oraz zarządzanie. Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej to marka rozpoznawalna w Polsce i na świecie, w której badania naukowe i kształcenie odbywają się na światowym poziomie przy poszanowaniu różnorodności badań naukowych oraz odrębności światopoglądowych i kulturowych.


Builder Ranking Education For The Future Top 2023, opracowany przez miesięcznik Builder Polska, powstał na podstawie aktywności studentów oraz inicjatyw własnych poszczególnych wydziałów budownictwa w ramach programu edukacyjnego „Builder for the Future”.

RANKING WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA – BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2023